یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

نشانه هاي سلامتي دام سالم

در شرايط طبيعي ، دام سالم بايستي داراي سه ويژگي اساسي باشد :
1- علائم حياتي كاملا طبيعي
2- تغذيه ، هضم و جذب مطلوب
3- توانايي توليد مثل بدون هيچ مشكل
بنابراين ، سلامت دام به معني عاري بودن حيوان از بيماري نيست. در واقع گاوي را مي توان سالم ناميد كه سالانه قادر به توليد يك گوساله بوده، توان توليدات دامي آن – شير و گوشت – مطلوب و مناسب بوده و نگهداري آن از نظر اقتصادي به سود دامدار باشد.

نشانه های سلامت ظاهری گوسفند

نشانه های گاو شیری سالم


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری