تدابير برداشت در باغ چای

  به روش، استاندارد، شدت و دفعات برگ‌چینی در یک باغ تدابیر برداشت می‌گویند که اثر زیادی بر بهبود بهره‌وری باغ چای دارد. تدابیر برداشت بر هزینه‌ی تولید، کیفیت محصول و رشد بوته‌ی چای بسیار تاثیر‌گذار است.این تدابیر از باغی به باغ دیگر و نیز بسته به سن کلون یا واریته‌ی بذری چای تغییر می‌کند. این تدابیر هم‌چنین با توجه به در دسترس بودن منابع (نیروی کارگری و غیره) و نوع چای تولیدی در کارخانه (نیاز بازار)، از یک منطقه‌ی چای‌کاری به منطقه‌ی دیگر متفاوت است. تدابیر برداشت ممکن است بسته به شرایط آب و هوایی و اقلیمی از ناحیه‌ای به ناحیه‌ی دیگر تغییر کند. بهترین تدبیر برای برداشت آن است که بیشترین محصول (با کیفیت خوب) را با کمترین هزینه و در نظر گرفتن سلامت بوته‌ی چای تضمین نماید

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اصول برگ‌ چینی باغات چای


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی چایکاری