تغذیه و غذادهی ماهی قزل‌آلا

ماهی قزل آلا از دسته ماهیان گوشت‌خوار بوده و مانند سایر حیوانات گوشت‌خوار طول روده آن کوتاه بوده و آنزیم‌های هضم کننده کربوهیدارت‌ها را به مقدار ناچیزی دارا می‌باشد. لذا در جیره غذایی آن باید از منابع گیاهی در حداقل مقدار استفاده نمود. عمده موارد مورد استفاده در جیره غذایی آنها شامل پروتئین 40 الی 50 درصد، چربی 10 الی 16 درصد، کربوهیدرات 3 درصد، فسفر‌یک درصد و رطوبت 10 درصد می‌باشد.
-اندازه پلت غذا
درخصوص اندازه پلت غذا در ماهیان سردآبی بررسی‌های انجام شده گویای این مهم می‌باشد که دهانه ورودی برابر یک چهام طول بدن ماهی بوده و بنابراین برای عبور پلت غذا، نیاز به فضای لازم می‌باشد. طی مطالعات انجام شده قطر پلت غذا برابر یک پنجاه‌ام طول ماهی است. به عنوان مثال اگرطول بدن یک ماهی ده سانتی‌متر باشد، اندازه پلت مناسب برای آن برابراست با10 ضربدر یک پنجاه‌ام که برابر با دو میلی‌متر بوده و یا اگرطول ماهی برابر سی سانتی‌متر باشد، اندازه پلت غذا برابر با شش میلی‌مترخواهد بود.
-مقدار غذادهی ودفعات آن درشبانه‌روز
محاسبه غذادهی تحت‌تأثیر دو فاکتور می‌باشد که یکی طول یا وزن ماهی بوده ودیگری دمای آبی است که ماهی در آن زیست می‌کند. مثلاً اگر دمای آب در شرایط استاندارد پرورش چهارده درجه سانتی‌گراد باشد.
طبق بررسی‌های انجام شده، برای ماهی‌های پنج‌گرمی با طول هفت سانتی‌متر باید برابر با چهار و نیم درصد وزن بدنشان غذا محاسبه نمود و در دوازده وعده باید داده شود. به طورکلی در جداول غذادهی، مقدار غذا براساس طول (درصدی از طول بدن) یا وزن ماهی بین هشت درصد تا یک درصد وزن بدن ماهی بوده ودفعات غذا‌دهی نیز باید از بیست‌بار تا یک‌بار در شبانه‌روز در نظر گرفته شود.