مقدمات مورد نیاز در انتخاب محل پرورش میگو

مکان یابی
انتخاب مکان مناسب برای پرورش میگو بسیار حائز اهمیت است واز جنبه های مختلفی مد نظر قرار می گیرد، زیرا هر گونه اشتباه در انتخاب محل یا تقییر بعدی ، سرمایه گذاری را با هزینه های بالایی روبه رو می کند. مکان یابی، طراحی وبرنامه ریزی برای احداث کارگاه پرورش میگو باید طبق بررسیهای کارشناسانه وهمه جانبه صورت پذیرد.
منبع آبی
عامل ضروری ومهمی برای انتخاب محل مورد نظر است وبنا به نیاز دو نوع منبع آبی مد نظر قرار دارد:
الف) آب شور دریا
نزدیکی کارگاه به آب دریا از مزایای آن است. منبع اصلی تامین آب استخرهای پرورشی آب دریاست که به روش های مختلف( کانال های آب رسانی، پمپاژ، جزرومد...) به حوضچه ها انتقال می یابد. نکته مهم در استفاده از آب دریا محل استفاده از آب است. این مکان به دلیل کدورت وگل آلودگی آب وهمچنین نوسانات شوری نباید در حاشیه مصب ها  وخور ها قرارداشته باشد؛ ضمن این که باید از منابع آلوده کننده آب نظیر کارخانه ها، فاضلاب های صنعتی وخانگی، بنادر و... دور باشد. آب مورد استفاده باید تمیز وشفاف باشد ونوسان شوری آن بالا نباشد، بهترین مکان برای برداشت آب دریا درمناطق شنی وصخره ای است که کدورت کمی دارد.
ب) آب شیرین
علاوه بر آب شور دریا، آب شیرین نیز برای کارگاه پرورش میگو ضروری است. این آب در مرحله اول برای تعدیل شوری آب استخرها (به دلیل تبخیر) مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین برای مصارف بهداشتی وشست وشوی ابزار ووسایل مصرف ی شود.
 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: شرایط آب وهوایی منطقه پرورش میگو

شرایط اقلیمی
شرایط آب وهوایی منطقه پرورش میگو بسیار حائز اهمیت است. محل مورد نظر باید دارای اقلیم گرمسیری و نیمه گرمسیری وتعداد روزهای آفتابی آن در طول دوره پرورش بالا باشد، زیرا یکی از منابع تغذیه ای میگو غذای طبیعی است واین منبع در ابتدا به وسیله نور خورشید تامین می شود. میزان بارندگی نیز از موارد مهم در انتخاب محل است، زیرا بارندگیهای زیاد در منطقه سبب گل آلودگی وکدورت آب می شود واز طرفی نوسانات شوری آب را به دنبال خواهد داشت.

توپو گرافی منطقه
منطقه موردنظر برای احداث کارگاه پرورش میگو باید حتی الامکان دارای زمینی مسطح یا با شیبی ملایم باشد چرا که وجود پستی وبلندی ، صخره و... هزینه های ساخت وطراحی استخرها را بالا می برد. علاوه بر این امکان پر وخالی کردن استخرها به صورت ثقلی وجود داشته باشد.
بافت خاک
زمین مورد نظر میزان رس لازم(30تا50 درصد) را داشته باشد تا از قدرت نگهدارندگی کافی در برابر آب برخوردار باشد. ضمن این که دربافت خاک تناسب بین رس وشن رعایت شده باشد.
حاصلخیزی خاک نیز می تواند در امر پرورش موثر باشد به طوری که هرچه خاک حاصلخیز تر باشد، به همان نسبت افزایش تولید غذای طبیعی وکاهش میزان کود مصرفی را به دنبال خواهد داشت.
نزدیکی به مراکز تهیه لارو وفروش میگو

با کشتیار بیشتر بدانیم: جدول مراحل رشد میگو و شرایط اقلیمی

نزدیکی به مراکز تهیه لارو وغذا می تواند امر پرورش را با موفقیت همراه سازد، چرا که لارو میگو به سرعت در اختیار پرورش دهنده قرار می گیرد وبا تلفات گمتری به استخرهای پرورشی انتقال می یابد، از طرفی تهیه غذا وانتقال میگو های پرورشی به بازار نیز بدون مشکل انجام می گیرد.
امکانات وتاسیسات
از آنجا که کارگاه پرورش میگو نیاز مند نیروی برق است، باید به یکی از خطوط انتقال نیرو نزدیک باشد تا با کمترین هزینه بتوان از آن استفاده کرد. در صورتی که استفاده از برق سراسری برای کارگاه میسر نباشد، نصب مولد برق باتوجه به نیاز کارگاه الزامی است. وجود تلفن، آب بهداشتی، نزدیکی به یکی از شهرهای بزرگ نیز از دیگر مزایای مکان مناسب برای پرورش میگو است.

جزر ومد
مناسب ترین نقطه برای پرورش میگو مکانی است که تغییرات ملایم جزر ومدی(بین 2تا3 متر) داشته باشد واین مقدار ازیک متر کمتر واز چهار متر بیشتر نباشد.
نیروی متخصص وکاری
استفاده از افراد بومی منطقه برای انجام امور مربوط به کارگاه از دیگر مزایای کارگاه است، چرا که هزینه پرسنلی کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر استفاده از کارشناسان مجرب در کارگاه پرورش میگو لازم است و موفقیت امر پرورش را افزایش می دهد.

سایر مطالب مفید در  کشتیار: کلیات نیازهای آب و هوایی هلو