آفات باغات- تریپس مرکبات

آفات: تریپس مرکبات (SCIRTOTHRIPS CITRI)
مشخصات و زیست‌شناسی: این حشره از آفات باغات مرکبات در جنوب و بعضی از نواحی شمال کشور است. لارو سن یک، خیلی کوچک اما لارو سن دوم استوانه‌ای شکل و بدون بال و به اندازه حشره کامل است. حشرات کامل برنگ زرد نارنجی با بال‌های ریش‌دار بوده که تخم‌های خود را روی برگ‌ها، میوه‌ها و سرشاخه‌ها ی جوان می‌گذارند. این تریپس هر 2 تا 3 هفته یک نسل ایجاد می‌کند.
خسارت: تریپس مرکبات معمولاً به جوانه‌ها و سرشاخه‌های حامل گل و میوه حمله می‌کند. با رشد میوه پوست در اطراف محل خسارت به سمت بیرون رشد می‌کند و دایره مشخص چوب پنبه‌ای روی پوست ایجاد می‌شود. روی ‌برگ‌های جوان خسارت آفت باعث ایجاد رگه خاکستری در هر دو طرف رگبرگ‌میانی و بدشکلی برگ‌ها می‌شود. در کنترل این آفت بایستی سم پاشی درختان بلافاصله بعد از گل دادن در باغات دارای سابقه آلودگی و با مشاهده آفت با یکی از ترکیبات نفوذی یا سیستمیک فسفره صورت گیرد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات