اهمیت و ارزش پرورش عسل

و خداوندبه زنبورعسل وحی کردکه ازکوههاودرختان و سقفهای رفيع منزل گيريد. سپس از ميوه های شيرين (شهد گلهای خوشبو) تغذيه کنيد و راه پروردگارتان را به اطاعت بپوييد، آنگاه از درون آنها شربتی شيرين به رنگهای مختلف بيرون آيد که در آن شفای مردمان است و در اين کار نيز نشانه قدرت خدا برای متفکران پيداست. (قرآن مجيد سوره نحل آيات ٦٨ و ٦٩)
 زنبورعسل همواره مورد توجه بشر بوده و در همه کتب آسمانی بالاخص قرآن کريم به عنوان حشره مفيد و پرکار از آن نام برده شده است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تاريخچه زنبورداری دردنيا

زندگی اجتماعی زنبورعسل و توليد منحصر به فرد آن، ُرکن اساسی توجه به ان می باشد. توليداتی که به دلیل  ان زنبورعسل را به عنوان حشره ای با پشتکار فراوان ياد می کنند. عسل اولين ماده غذايی شيرينی بود که انسانهای نخستين از کندوهای طبيعی (در شکاف درختان و لابلای صخره ها و کوه ها) برداشت می کردند. ارزش زنبورعسل و نقش آن در گرده افشانی و بارور ساختن محصولات کشاورزی و گونه های مختلف گياهان (زراعی و باغی و مرتعی) و همچنين کاربردهای فراوان محصولات آن مانند عسل، موم، بره موم، ژل سلطنتی، گرده و زهر به عنوان مواد خوراکی، دارويی، آرايشی و بهداشتی در سطوح مختلف توليد و مصرف خانگی و صنعتی بر همگان شناخته شده است. سخن گزافی نیست که بگوییم در صورت از بین رفتن نسل زنبوعسل بی شک حیات ظرف چند سال از کره زمین محو خواهد شد زیرا وظیفه گرده افشانی بالغ بر 80 درصد گیاهان گلدار بر عهده زنبور عسل می باشد