معیار کیفیت پسته (انس) و قیمت پسته

برای تعیین کیفیت یا تعیین انس پسته 142 گرم پسته را وزن میکنیم و پسته را پنج دانه – پنج دانه میشمریم هر تعدادی که به دست آمد انس پسته به حساب می  آید. به عنوان مثال 142گرم از یک نمونه پسته اکبری را وزن میکنیم که در این 142گرم 110 دانه پسته وجود دارد انس این نمونه پسته 22 است اما یک نمونه از این نوع با همین مقدار گرم 120 دانه پسته را دارد انس این نمونه پسته 24 است هر چه انس بالا تر برود , قیمت پسته کاهش پیدا میکند.

نمونه ای از پسته های نامرغوب وجود دارد که به اصطلاح محلی به آنها زردو و نخودو و آب خندان گفته میشود. زمانی که پسته از طرف واسطه ها به معرض فروش میرسد این نمونه از پسته ها با نوع مرغوب پسته مخلوط شده و با قیمت بالا تر از قیمت خریداری شده از کشاورز و به عنوان پسته مرغوب به فروش میرسد!

با کشتیار بیشتر بدانیم: گونه ها و گیاه شناسی پسته

پسته آب خندان چیست؟

انواع پسته اعم از کله قوچی،فندقی،اکبری،احمدآقایی و… به دو دسته تقسیم میشوند 1. خندان 2. دهن بست

واسطه ها برای اینکه پسته های دهن بست را به فروش برسانند آنها را با قیمت کم از کشاورز خریداری میکنند سپس آنها را فرآوری میکنند و با قیمت بالا و بدون اینکه مشتری بفهمد به عنوان پسته مرغوب به فروش میرسانند.

نحوه فرآوری:

پسته دهن بست را داخل آب انداخته تا خیس بخورند سپس آنها را با روش هایی خندان کرده و در خشک کن می اندازند و با حرارت غیر مستقیم به آنها حرارت وارد کرد تا به صورت پسته خندان و با کیفیت بالا نشان دهند.

نحوه تشخیص پسته آب خندان:

پسته آب خندان پوستی سفید دارد و دهانه آن بازتر و با مغزهایی کوچکتر نسبت به پوست پسته و مغزهایی کوچکتر نسبت به نوع خندان آن است.

در پسته رفسنجان ما پسته مرغوب و با کیفیت را مستقیم از کشاورز و با قیمت بسیار مناسب به شما تحویل میدهیم.

با کشتیار بیشتر بدانیم: مرحله انبار داری محصول پسته

قیمت پسته

قیمت پسته به دلیل صادراتی بودن این محصول بر اساس قیمت دلار افزایش یا کاهش میابد اما دلیل دیگر آن را میتوان کم یا زیاد بودن محصول در سال کشاورزی هم دانست. در تمام ادوار دهه های پس از انقلاب قیمت پسته در حدود هر کیلو 13-10 دلار از کشاورز خریداری میشده.

به عنوان مثال در دهه 60 هر دلار 7 تومان بوده که هر کیلو پسته حدود 90 تا 110 تومان از کشاورز خریداری میشده.در دهه 70 که دلار تقریبا 100 تومان بوده هر کیلو پسته با قیمت تقریبی 1000تومان به فروش میرفته.در دهه 80 پسته نوسانات زیادی داشت به صورتی که در اوایل دهه 80 هر کیلو پسته تقریبا 1000 تومان خرید و فروش میشده (از کشاورز) اما در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90پسته افزایش قیمت 20برابری داشته که قیمت پسته20000  تا 24000 تومان به فروش میرفته اما این قیمت تقریبا تا سال 1395-96 با همین قیمت ثابت ماند اما در سال 96-97 قیمت پسته افزایش چشم گیری داشت به صورتی که در کمتر از یک سال ( حدود6 ماه) تا 100000 تومان افزایش قیمت داشت که میتوان آن را  تورم 500درصدی در 6 ماه دانست


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته