برگدهی به کرم ابریشم در مرحله ریزه داری

سطح  بدن لاروها  قبل از تغذیه با مواد ضد عفونی کننده ای مثل مخلوط ۵ درصد پودر فرمالدئید و ۹۵ درصد پودر آهک  مرده و یا بطور کامل به وسیله  پودر آهک مرده، با استفاده از پارچه های توری نازک به طور یکنواخت ضدعفونی می گردند. این لاروهای کوچک که پس از مرافبتهای لازم پس از سیزده روز از تخم خارج گردیده اند بایستی بوسیله برگهای تازه و ترد  و خرد شده ای که از قبل تهیه شده وعاری از رطوبت می باشند ، با دقت و بر روی یک توری که روی لاروها کشیده شده پخش گردد. چون برگ مورد تغذیه سنین ۱ و ۲ و ۳ خرد می شود و این گونه برگها قدرت نگهداری رطوبت خود را در اثر برش از دست می دهند لازم است به منظور حفظ رطوبت آنها و جلوگیری از پژمردگی، پس از اتمام برگدهی روی بستر با استفاده از کاغذ پارافینی(مومی) پوشانیده گردد. باید توجه داشت که جثه کرم ابریشم در سنین جوانی به خصوص سن اول و دوم و اوایل سن سوم بسیار ظریف و آسیب پذیر است و برای جابجایی آن نباید از دست استفاده کرد و برای این کار لازم است تعدادی پر مرغ تمیز در اختیار داشته باشیم تا بوسیله آن جابجایی لاروها صورت پذیرد.

در این زمان پرورش دهندگان به علت حساسیت بسیار زیاد  لاروها دقت زیادی در جلوگیری از نوردهی مستقیم به آنها دارند وبطور مداوم با ایجاد پوشش یا مانع در کنار پنجره این کار را انجام داده وحتی از ورود افراد خانواده به محل نگهداری لاروها بدون هماهنگی با مسئول این کار جلوگیری به عمل می آورند تا با دستهای آلوده به جعبه های محتوی لارو دست نزنند.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کرم ابریشم و مدیریت توتستان