میگوی خلیج فارس و انواع آن

امروزه منابع عظیم آبی، ‌علاوه بر تامین بخشی از نیاز غذائی کشور های پیشرفته، ا‌ز نظر اقتصادی و سیاسی نیز اهمیت ویژه ای یافته است. کشور پهناور ایران با حدود ۲۷۹۲ کیلومتر مرز آبی در جنوب و شمال جزء معدود کشورهائی است که از این نعمت سرشار الهی برخوردار است. دریای عمان و خلیج فارس این آبراه سرشار از مواهب خدادادی، ‌با مساحتی حدود ۲۳۹۰۰۰ کیلومتر مرز آبی حدود ۱۸۰۰ کیلومتر از دماغه گواتر آغاز و تا اروند رود ادامه یافته است.
آب رودخانه های دجله و فرات و کارون به آن می ریزد و عمق سواحل آن از ۲۰ متر تجاوز نمی کند و از اهمیت ویژه ای جهت صید میگو برخوردار است. با توجه به اظهارات کارشناسان شیلات تاکنون بیش از ۱۰ نوع میگو در آب های خلیج فارس صید و شناسائی شده که مشهور ترین آن لابستر یا شاه میگو است (Panulirus homarus ) که وزن آن به حدود یک کیلوگرم می رسد و درسواحل صخره ای دریای عمان صید می شود.
از انواع میگوهای خلیج فارس می توان گونه های مشهور زیر را نام برد :
1-    میگوی صورتی   Penaeus semisulcatus
2-    میگوی هندی   Panaeus indicus
3-    میگوی موزی   Penaeus merguiensis
4-    میگوی سفید   Metapenaeus affinis
5-    میگوی خنجری   Parapenaopsis stylifera
گونه میگوی صورتی بالغ بر ۸۰% صید صنعتی ناوگان صیادی خلیج فارس را تشکیل می دهد و گونه های میگوی هندی و موزی نیز جزء‌گونه های غالب صید در دریای عمان و تنگه هرمز به شمار می روند. بنابراین بیشتر کارهای تحقیقاتی ایران بر روی این ۳ گونه استوار است.


در کشتیار بیشتر بخوانیم: میگو و ویژگی های آن