مكان احداث باغ انگور

براي اينكه باغ انگور سود آور بوده و همه ساله محصول خوب واقتصادي توليد نمايد بايد در مناطقي كاشته شود كه با شرايط محيطي آن منطقه كاملاً سازگار باشد. محصول باغهاي جديد انگور در طول ساليان اوليه پس از كاشت بايستي به سرعت زياد شود و درخت هر چه سريعتر به سن باردهي اقتصادي برسد. بنابراين  مكاني كه براي احداث باغ در نظر گرفته مي شود بطور يقين كميت و كيفيت محصول را تحت تاثير قرار خواهد داد.
از آنجا که در احداث باغ انگور با  روش های نوین، هزینه های اولیه آماده سازی و همچنین هزینه های نگهداری سالیانه تا زمان باردهی درختان میوه زیاد است ، بایستی در انتخاب محل احداث باغ  و نوع درخت  بسیار دقت نمود چرا که اشتباه در این مرحله زیان های جبران ناپذیری برای باغدار به دنبال خواهد داشت .
هر مكاني از لحاظ عرض جغرافیایی ، ارتفاع از سطح دریا ، شیب زمین و ... ، ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد . مثلاً هرچه عرض جغرافیایی بیشتر باشد نور خورشید زاویه کمتری دارد و میزان نور و دمای محیط کمتر است . افزایش ارتفاع هم باعث کاهش دما می گردد . موقیعت نیمکره شمالی (ایران ) سبب شده تا شیب های جنوبی گرمتر باشند، یعنی در بهار زودتر گرم شده و در تابستان گرم و خشک هستند و به علاوه در پاییز هم دیرتر سرد می شوند . در این مناطق خطر سرمازدگی زمستان کمتر و خطر سرمازدگی بهاره بیشتر است . در شیب های جنوبی فصل رشد طولانی تری هم داریم. بنابراین مهمترین عواملی را که در انتخاب مکان مورد نظر (به خصوص در مناطقی که سابقه موکاری وجود ندارد) بایستی مورد توجه قرار دارد شامل: ا- اقلیم(عوامل هواشناسی) 2-  منابع آب  3- خصوصیات خاک  4- عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  می باشد.