خاک قابل کشت برای کدو و کاشت

 كدوی آجیلی برای رویش به خاك خاصی نیاز ندارد ولی خاكهایی با بافت متوسط و غنی از مواد و عناصر غذایی، مناسبتر هستند. كشت این گیاه در مكانهای سرد و خاكهای اسیدی مناسب نیست همچنین در زمینهایی كه سطح آب زیرزمینی آن بالاست نباید كشت شود. كدوی آجیلی به اكثر علف كشها حساس است زمین های نیمه سنگین دارای هوموس کافی برای کشت این گیاه مناسب است. در خارج در باغات خانوادگی اغلب این گیاه را روی توده کمپوست پرورش می دهند. خاکهای حاصلخیز با زهکشی خوب با دامنه ای ازpH  ۵⁄۶ تا ۵⁄٧ بهترین وضعیت برای رشد و باردهی خوب هستند. به علت نیازهای رطوبتی بالای این محصولات خاکهای با ظرفیت نگهداری آب بالا و رطوبت ذخیره شده ی مناسب بازده محصولات بالایی دارند. کدوهای تابستانی که توسعه ی ریشه دوانی کمتری دارند در مقابل تنش های ایجاد شده بوسیله ی رطوبت کم خاک مناسب ترند. کدوئیان عموماً طی دوره ی رشد بین تا میلی متر آب بهره می برند. آماده کردن زمین کاملاً شبیه تهیه ی زمین خیار است. بذرها عموماً در عمق ٢ سانتی متری در خاکهای شنی کاشته می شوند. دمای خاک بایستی حداقل بالای ١۵درجه ی سانتی گراد برای جوانه زنی باشد. رویش در٣٠ تا ٣۵ درجه در یک هفته اتفاق می افتد. در برخی از نواحی گرمسیری گیاهان گاهی از راه قلمه تکثیر می یابند. فاصله ی ۵٠تا ١۵٠سانتی متر داخل ردیفها و از٢ تا ٣متر در بین ردیفها معمول است. فاصله ی عریض برای کشت توأم در نواحی گرمسیری به کار می رود. کدوهای نوع بوته ا ی نزدیکترفاصله بندی می شوند. کدوئیان دگر گشن نیستند وزمانی که حشرات بومی برای گرده افشانی کافی نباشند گروه های زنبور عسل می توانند جایگزین شوند.بذرپاشی مستقیم را می توان در زمین اصلی بعد از رفع سرمای بهاره در اواسط و یا اواخر اردیبهشت ماه آغاز کرد و یا این که بذر را ابتدا در خزانه پرورش داد و سپس نشای آن را در زمین اصلی منتقل کرد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: برداشت و عملکرد محصول کدو

برای این کار تعداد٢ تا ٣ بذر را در گلدانهای توربی و یا کاغذی در عمق  ٢تا ٣ سانتی متری قرار می دهند. دمای لازم خزانه برای پرورش این گیاه ١۸ درجه در روز و١۴ درجه سانتی گراد در شب است. نشاء پس از مدت حدود ٣هفته آماده ی انتقال خواهد بود.فاصله ی کاشت کدو تنبل ١٠٠*١۵٠ سانتی متر است. گاهی اوقات نیز به منظور استفاده از ماشین آلات در هنگام وجین و سله شکنی در داخل ردیفها، فاصله ی ٣*٣متر در نظرمی گیرند. برای کدو خورشی فاصله ی ۶٠*١٠٠سانتی متر را توصیه می کنند. معمولاً تعداد ٢ الی3 بذر را بر روی کپه ی کاشت قرار می دهند. مقدار بذر مصرفی با توجه به فواصل کاشت حدود ١٠ تا ١۵کیلوگرم در هکتار است. برای تهیه ی نشا معمولاً از گلدانهای توربی و در ایران از گلدانهای پلاستیکی استفاده می شود که معمولاً در هر گلدان تعداد  ٢بذر را قرار می دهند. با استفاده از این روش حدود ۵ کیلو بذر برای یک هکتار کافی است.برای عرضه ی مداوم کدو خورشی می توان بذر پاشی آن را در ٣ مرحله انجام داد. بدین ترتیب که بذر پاشی مرحله ی اول در خزانه انجام می گیرد. پس از انتقال نشا به زمین اصلی می توان بلافاصله با بذرپاشی مستقیم آن در زمین اصلی آغاز کرد. استفاده از پوشش پلاستیک سطحی برای تولید مرحله ی دوم مناسب است. حدود ۶ هفته بعد می توان کاشت مرحله ی سوم را نیز بطور مستقیم در زمین اصلی انجام داد. بدین ترتیب می توان تولید محصول را تا اواسط پاییز ادامه داد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اجراء عملیات کشاورزی درفصول مختلف بر اساس شرایط آب و هوایی برای محصول کدو