اقدامات قبل از برداشت میگو

*اطمینان از اینکه میگو به اندازه مورد دلخواه بعنوان مثال تعداد در هر کیلوگرم بوسیله بیومتری برسد.
*تعیین قیمت بازار
*تصمیم برای تاریخ برداشت میگو را بوسیله بیومتری حداقل یک هفته قبل از اینکه به اندازه مورد دلخواه برای برداشت برسد به عنوان مثال در میگوی سفید هندی 18-16 گرم بررسی نمائید.
*نمونه‌برداری بایستی 45دقیقه بعد از غذادهی زمانیکه همه میگوها در همه جای استخر پخش شوند انجام شود. نمونه‌ها را از چهار تا پنج جای مختلف استخر بگیرید.
اگر بیش از 5% پوسته نرمی یا نیمه نرمی به دلیل پوست اندازی وجود داشت بمدت 4-3 روز منتظر بمانید تا میگوها پوسته‌شان سخت شود. پوسته نرمی میگوها اگر به دلیل ناکارایی تغذیه‌ای باشد بایستی درمان شود.
* تحریک پوست اندازی به منظور:  پوست‌اندازی یکنواخت ، بدست آوردن رشد بیشتر ، رنگ خوب  و جلوگیری از پوست‌اندازی جزئی طی برداشت انجام می شود.
پرورش‌دهندگانی که برای برداشت آماده‌اند، از آهک کشاورزی (کربنات کلیسم) به میزان 100-70 کیلوگرم در هکتار در 2 مرحله برای توقف پوست‌اندازی و سخت شدن پوسته میگوها استفاده می کنند. همچنین توصیه می‌شود غذادهی را 24 ساعت قبل از برداشت برای بهبود کیفیت میگو در عمل‌آوری متوقف نمایند.
*تعیین زمان برداشت: بهترین زمان برای شروع برداشت 4 بعد از ظهر و پایان آن تا 2 نیمه‌شب می‌باشد. اگر طی ساعات صبح زود بین 4تا5 صبح میگوها را برداشت نمایند. میگوها بدلیل کمبود اکسیژن خواهند مرد و همچنین فاسد می‌شوند.
* وسیله نقلیه برای حمل و نقل، یخ، ‌سبد ، مواد شیمیایی مورد نیاز و کارگران را برای برداشت مهیا کنید.
*یک تور برداشت با کیفیت خوب و متناسب با قاب آهنی یا چوبی متناسب با شیار خروجی نصب کرده تا برداشت از این طریق صورت پذیرد. نمودن آب سرد دارای کلر 2% برای شستن میگوها.

با کشتیار بیشتر بدانیم: اقدامات حین برداشت میگو از استخر


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری