تهیه تخم نوغان و شرایط دمائی و رطوبتی مطلوب تفریخ

هر ساله در آغاز فعالیتهای مربوط به کرم ابریشم، شرکت ابریشم از طریق رسانه های عموی توزیع جعبه های تخم نوغان را در مراکز وابسته به خود اعلام می کند. در این مواقع تعدادی از کشاورزان به صورت غیر مستقیم و از طریق واسطه اقدام به خرید مینمایند و در حین و یا در پایان مراحل تولید دچار خسارات می گردند. بنابراین لازم است کشاورزان خرید را از مراکز معتبر انجام دهند. جعبه ها در هنگام حمل و انتقال به مراکز نگهداری بایستی در دمای مناسب و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شوند.

چون این تخمها در شرایط سرد خانه ای نگهداری شده اند و پس از چند مرحله برای شرایط  بیرونی آماده گردیده اند  پرورش دهندگان بایستی دقت لازم را جهت  نگهداری تخمها در دمای مناسب 15تا26 درجه سانتی گراد و رطوبت    80 تا 85 درصد را در طی سیزده روزه تا مرحله تفریخ داشته باشند. (میزان رطوبت کمتر موجب می شود تخمها به   را حتی آب خود را از دست داده و تعداد تخمهای مرده افزایش یابد). ضمنا زمانیکه تخمها داخل جعبه  در منزل نگهداری می شوند  باید  با یک  لایه  مناسب همانندکاغذ روزنامه از تابش مستقیم نور محافظت شوند. به طور کلی در اتاق تفریخ  باید امکان حذف نور و ایجاد تاریکی فراهم باشد. این شرایط شامل:
الف- دما: دمای مناسب برای تفریخ درسه روزاول  دمای 15درجه و سپس به مدت یک روز دمای  ۱۸  الی ۲۰ درجه و پس از آن تا خروج لاروها از تخم ، دمای۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.
ب-  رطوبت: رطوبت  نیز یکی از عوامل موثر در عملیات تفریخ  و تولید لارو  قوی  بوده و لازم است  رطوبت  اتاق تفریخ  بین ۷۵ تا ۸۵ درصد   (در روزهای ابتدایی ۷۵ تا ۸۰  و در روزهای  پایانی ۸۰ تا ۸۵ درصد) باشد.    میزان رطوبت کمتر موجب می شود  تخمها  به راحتی آب خود را از دست داده و تعداد تخمهای مرده افزایش یابد.     از طرف دیگر افزایش بیش از حد رطوبت ( بیش از ۹۰ درصد)  باعث تولید  لاروهای ضعیف می گردد. ( بهتر است به منظور کنترل حرارت و رطوبت از تعدادی حرارت سنج و رطوبت سنج در داخل اتاق تفریخ استفاده شود).
ج _ نور: در مراحل اولیه تفریخ تا مرحله لکه چشمی (قبل از مرحله آبی شدن) نور موجب تسریع در رشد و نمو جنین می شود، به همین دلیل توصیه می شود در تمامی دوران تفریخ  در طول یک شبانه روز به  مدت ۱۶ ساعت از روشنایی و ۸ ساعت از تاریکی استفاده گردد.( در 48 ساعت آخر تفریخ، شرایط تاریکی کامل را اعمال می نمائیم و پس از آن  نور دهی  انجام می شود که منجر به تفریخ  یکنواخت تخم  نوغانها می گردد.)
د- تهویه: تخم نوغان، خصوصا در مراحل انتهایی دوره تفریخ ، مقاومت کمتری در برابر افزایش دی اکسیدکربن محیط نشان می دهد، بنابر این لازم است هوای تازه به طور مداوم بخصوص درمراحل پایانی تفریخ در اختیار آنها قرار گیرد. لازم به توضیح است شروع مرحله تفریخ می بایست با زمان جوانه زنی درختان توت و وضعیت آب و هوایی محل پرورش هماهنگ باشد

در کشتیار بیشتر بخوانیم: عملیات ضد عفونی کردن محیط و اصول بهداشتی نوغانداری