جدیدترین توصیه های فنی پسته


آخرین توصیه های پرورش پسته بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/06/31

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• برداشت سریع تر پسته های زودخندان جهت جلوگیری از نفوذ عوامل و بیماری هایی مثل افلاتوکسین.

• جهت بالا بردن راندمان آبیاری در باغات پسته (و جلوگیری از ریزش برگ ها) و باغات انار( جهت جلوگیری از ترکیدگی میوه) آبیاری شبانه انجام شود.

• آبیاری سنگین باغات پسته همراه با کود سولو پتاس و اوره جهت خندان شدن پسته

استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• تسریع در برداشت محصولات باغی بخصوص انگور، سیب، پسته و گردو.

• آبیاری باغات پسته ،آماده سازی برای پیوندومحلول پاشی بعداز برداشت

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• آخرین آبیاری نقش بسیار مهمی در افزایش درصد خندانی پسته دارد و باید متناسب با زمان برداشت صورت گیرد.