تهیه جعبه تخم نوغان و مواد لازم برای ضد عفونی قبل و در حین پرورش

-    تهیه از مراکز معرفی شده مربوط به نوغانداری در شهرستانها
-    انتقال صحیح جعبه ها به محل نگهداری در منزل
-    پخش یکنواخت تخمها در سطح چند برابر جعبه اصلی
-    نگهداری درمنزل و شرایط دمائی و رطوبتی مطلوب
-    توجه به تغییر رنگ تخم نوغان در روزهای دهم تا یازدهم

در کشتیار بیشتر بخوانیم: ریزه داری و انتقال کرم ابریشم به تلمبار صحرائی