یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

بیماری ها و آفات بادام: بیماری غربالی (Shot hole)

زمانی که هوای بهاری بارانی و آب یا آبیاری بارانی به صورت متوالی شاخ و برگ ها را مرطوب می کند بیشترین خطر بالقوه را نشان داده و گسترش می یابد. یک همه گیری اوائل فصل بیماری غربالی ممکن است منجر به ریزش شدید برگ ها و سقوط میوه ها شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygalali


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری