یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

زمان تقریبی مراحل مختلف رشد میوه گردو

زمان تقریبی مراحل مختلف رشد میوه گردو

 

 

 

تعداد هفته بعد از گلدهی

مراحل مختلف رشد میوه

1

تلقیح سلول تخم

2

تشکیل 2 تا 8 سلول در جنین، ظهور اندوسپرم

3

تشکیل 8 تا 32 سلول در جنین

5

کروی شدن جنین و تشکیل چند صد سلول

7

شروع رشد لپه ها، آغاز سفت شدن پوست سخت

8

شروع کاهش سرعت رشد کلی میوه

9

رشد سریع مغز و آغاز پر شدن حفره میوه توسط لپه ها

10

رسیدن میوه به حجم نهایی

15-12

افزایش سریع وزن مغز

15

رسیدن میوه به حداکثر وزن خود

18

زمان تقریبی برداشت میوه

 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: سرماي بهاره و سرمازدگي گردو


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو