جدیدترین توصیه های فنی انار


آخرین توصیه های پرورش انار بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/07/03

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• جهت بالا بردن راندمان آبیاری در باغات پسته (و جلوگیری از ریزش برگ ها) و باغات انار( جهت جلوگیری از ترکیدگی میوه) آبیاری شبانه انجام شود.

• آبیاری منظم باغهای انار در صبح زود به منظور جلوگیری از ریزش و ترکیدگی انار

استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• خود داری از آب پاشی بر روی درختان انگور و انار جهت کاهش ترکیدگی محصول