نقش رطوبت در پرورش دام

کنترل رطوبت در سالنهاي پرورش دام اهميت زيادي دارد زيرا اگر رطوبت سالن کاهش پيدا کند باعث افزايش گرد خاک در سالن مي شود و همچنين اگر رطوبت افزايش پيدا کند باعث رشد ميکروب ها، کاهش توانايي دفع حرارت حيوان، کاهش ظرفيت تنفس طيور و در کل ناراحتي حيوان مي شود در سالن هاي مرغداري معمولا مشکل کمبود رطوبت پيش نمي آيد در صورتي که چنين مشکلي وجود داشته باشد با آب پاشي کردن و يا تبخير آب با دستگاه هاي مه پاش ميتوان رطوبت را بالا برد اما معمولا مشکل بالا بودن رطوبت وجود دارد رطوبت مناسب هواي سالن به دماي هوا و شرايط دام بستگي دارد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نقش آفتاب در پرورش دام


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری