تاریخچه پرورش ماهیان گرم آبی

     پرورش ماهي به صورت مصنوعي در كشور چين آغاز شد و سابقه پرورش در اين كشور به بيش از 3 هزار سال قبل در منطقه (ين ديناستي) مربوط مي شود (1137 تا 1400 سال قبل از ميلاد) و حدود 460 سال قبل از ميلاد در منطقه (وارينگ كينگ دام) پرورش ماهي تا حد خوبي توسعه يافته بود. 
     کپورماهیان بزرگترین خانواده آب شیرین هستند و در آب های شیرین و آب‌های لب شور نیز دیده می‌شوند. از لحاظ پراکنش طبیعی، این تیره بجز در آمریکای جنوبی، ماداگاسکار و استرالیا به حد وفور در همه جا منتشر گردیده‌اند.
     در سال 1958 مولدين كپور نقره اي و سرگنده پرورش يافته در استخرهاي خاكي با تزريق عصاره غده هيپوفيز ماهي كپور معمولي به صورت مصنوعي تكثير شدند و در حال حاضر مولدين ماهيان مختلف با استفاده از هورمون هاي مصنوعي و غده هيپوفيز ماهيان در سطح وسيع مورد تكثير مصنوعي قرار مي گيرند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: کپور ماهیان پرورشی در ایران

     با توجه به قدمت پرورش ماهي در دنيا، اين فعاليت در ايران با تكثير تاسماهيان در سال 1301 و پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان از سال 1338 آغاز شده است. رشد اقتصادي و صنعتي و همچنين لزوم تغذيه جمعيت رو به افزايش و كيفيت برتر پروتئين آبزيان در مقايسه با ساير گوشت ها , موجب افزايش توجه به آبزيان و صيد در درياها و منابع آبي شد و در نتيجه كاهش ذخاير آبها را به دنبال داشت. بنابراين براي دستيابي به برابري توليد با تقاضا و بهره برداري مناسب از ذخاير چاره اي جز روي آوردن به پرورش آبزيان در محيط هاي قابل كنترل و همچنين تكثير انواع ماهيان به منظور رهاسازي و بازسازي ذخاير نبود. بدين منظور شركت سهامي شيلات ايران اقدام به احداث اولين ايستگاه بررسي تكثير و پرورش كپور ماهيان پل آستانه در سال 1348-1347 كرد. پس از آن نيز مجتمع تكثير و پرورش تاسماهيان سد سنگر رشت در سال 1350 به بهره برداري رسيد. سپس با توجه به استعداد مناطق مختلف گسترش يافت بطوري كه در حال حاضر علاوه بر مراكز زياد متعلق به شركت سهامي شيلات ايران هزاران مزرعه پرورش ماهي در سطح كشور فعال است.