آفات و بیماری های بادام: لکه آجری برگ بادام

نشانه ی بیماری لکه آجری روی برگ بادام ابتدا به صورت لکه های بی شکل و سبز متمایل به زرد ظاهر می شود. بعداً برگ کلروفیل خود را در محل این لکه ها که معمولاً گوشه دار بوده و حاشیه ی نا مشخصی دارند کاملاً از دست داده و به رنگ زرد در می آید. به تدریج که قارچ عامل بیماری پیشروی و رشد و نمو می کند، رنگ لکه ها نیز از زردی به نارنجی و بعد به قرمز آجری در می آید. در این موقع بافت برگ در محل لکه ها ضخیم شده و به سمت سطح تحتانی برجسته می شود. در حالیکه در رویه ی بالایی برگ فرورفتگی به وجود می آید، برگ در محل لکه ها ضخیم تر می شود و گاهی به ۳-۲ برابر ضخامت برگ سالم می رسد. اواخر فصل تابستان لکه های برگ رنگشان کاملاً قهوه ای و تیره شده و بافت برگ در این قسمت ها مرده و خشک می شود. گاهی به علت پیوستن تعدادی از این لکه ها تمام پهنک برگ فاسد شده و می ریزد. عامل بیماری قارچی به نام Polystigma ochraceum می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: آفات و بیماری ها: سفیدک سطحی بادام

مبارزه : برای مبارزه از انواع قارچ کش ها در چندین نوبت استفاده می شود . اولین سمپاشی در اسفند ماه با قارچ کش کاسید ۱۰۱ به نسبت ۵ در هزار یا محلول دو درصد می باشد. در بهار همین درختان چهار بار با یکی از قارچ کش ها سمپاشی می گردند. ( مثل کاسد ۱۰۱ به نسبت ۵/۱ در هزار، کاپتان به نسبت ۳ در هزار، پولیدام (بر اساس زینب) به نسبت ۵/۲ در هزار، ملپرکس به نسبت ۵/۱ در هزار، محلول بوردو به نسبت یک درصد، زیرام به نسبت دو در هزار، دیتان ام-۴۵). اولین سمپاشی بهاره بعد از ریزش گلبرگ ها و تقریباً در دهه ی سوم فروردین ماه می باشد . در این موقع میوه های بادام کاملاً کوچک و در بقایای گلبرگ ها پوشیده است و از طرفی جوانه های برگی در حال باز شدن است . ۳ نوبت سمپاشی بعدی به فاصله ی دو هفته از یکدیگر باید انجام گیرد .


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری