یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

آفات سویا- کنه‌ي تارتن دولكه‌اي

کنه‌ي تارتن دولكه‌اي                          Tetranychus urticae                                       
 اين آفت چند خوار است و از طیف وسیعی از محصولات مانند سویا، پنبه، گوجه فرنگی و غیره تغذیه می کند. کنه ها از گروه کلیسرداران هستند و مراحل زیستی آنها شامل تخم، لارو، پوره و کنه ی کامل می باشد. به صورت ماده  بالغ بر روی گیاهان همیشه سبز و علف های هرز و نيز در زیر کلوخ ها زمستان گذرانی می کند. کنه  ماده در طول زندگی 30 روزهی خود می توانند حدود 100 تخم بگذارد. این آفت با استفاده از قطعات دهانی زننده مکنده‌ي خود از شیره ی گیاهی تغذیه مي‌كند و سبب از بین رفتن کلروفیل برگ‌ها میگردد. این امر سبب بروز نقاط زرد رنگ و برنزه شدن بافت‌هاي آسیب‌دیده میشود. کنهی دولكه‌اي در قسمت‌هاي زیرین برگها دیده مي‌شود و در این مکان‌ها تغذیه مینماید.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا