روش های تکثیر درختان هلو

یکی از روشهای تکثیر درختان هلو عمل پیوند است. یعنی پیوندک از درخت هلویی که خصوصیات مورد نظر از نظر کیفیت و کمیت میوه دهی دارد انتخاب می شود و بر روی یک پایه ، پیوند زده می شود. از پایه های مختلفی برای پیوندکهای هلو می توان استفاده کرد که پایه هلو معمولی ترین آنها است اما گاهی و بخصوص به دلیل شرایط خاک می توان از درختان دیگر به عنوان پایه این گیاه استفاده کرد. مثلا در زمینهایی که سنگلاخی و یا آهکی (اسیدیته بالا) دارند می توان از پایه بادام برای هلو استفاه کرد. همچنین در زمینهایی که سابقه فعالیت آفتی به نام نماتد وجود دارد از درختان شلیل به عنوان پایه استفاده می شود. در زمینهایی که خاکهایی سنگین با زهکش نامناسب دارند نیز می توان از درختان گوجه و آلو به عنوان پایه استفاه کرد. عمل پیوند برای تولید درختان پاکوتاه هلو نیز مورد استفاده قرار میگیرد که البته پایه های خاصی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین بسته به شرایط از پایه های مختلفی برای آن می توان استفاده کرد. پیوندکها از درختانی که از نظر میوه دهی کیفیت و کمیت مناسبی دارند انتخاب می شود و عمل پیوند انجام می شود عمل پیوند شیوه های مختلفی دارد که یکی از متداولترین آنها در مورد درختان جوان هلو، انواع پیوند نیمانیم است .

 پایه و پیوندک باید دارای یک قطر و ضخامت باشند. برشی مورب و ساده با یک زاویه یکسان روی هر یک ایجاد می شود . یعنی شیب برش بر روی سطح برش خورده پایه و پیوندک باید همانند هم باشد. نواحی برش خورده روی هم قرار میگرند و میزان پوشش آنها نسبت به هم نباید کمتر و یا بیشتر باشد.  توجه کنید که پیوند نیمانیم انواع مختلفی دارد که نوع ساده آن در اینجا نمایش داده شده است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: روش های هرس درختان هلو

درختان هلو را از طریق کاشت بذر نیز می توان تکثیر کرد .بذر هلو را بخصوص برای تهیه پایه های بذری می توان کاشت. یعنی زمانی که بذر جوانه زده و گیاهی از آن تولید می شود، می توان از این گیاه نیز البته اگر شرایط محیطی اجازه دهد (مثلا شرایط خاک از نظر املاح و یا رطوبت مشکلی نداشته باشد) به عنوان پایه استفاده کرد و هلویی از نوع و رقم مورد نظرمان را روی آن پیوند زد.برای آماده کردن بذر جهت کاشت، ابتدا باید تمامی گوشت هلو را از هسته جدا کرد. البته جدا کردن هسته از پوشش پر پیچ و خم هسته شاید کاری دشوار باشد اما هر مقدار که بتوانید هسته را تمیزتر کنید، جوانه زنی بذر راحت تر انجام می شود. هسته هلو را می توان در فضای آزاد و در فصل پاییز و در عمق حدود 10 سانتیمتری کاشت کرد. رطوبت و همچنین باکتریهای موجود در خاک در طی پاییز و زمستان منجر به نرم شدن قسمت چوبی بیرون هسته و نرم شدن آن می شود که این برای بیرون آمدن جوانه مهم است. اجازه ندهید که این خاک خشک شود به خصوص در فصل بهار که هوا گرمتر نیز می شود. جوانه ها با شروع فصل بهار از خاک شروع به بیرون آمدن می کنند.  به شکل مصنوعی نیز می توان این سرما و رطوبت را برای هسته هلو برطرف کرد. بدین صورت که هسته ها را در کیسه پلاستیکی که چند منفذ دارد قرار داده و در داخل یخچال (دمای 5-3 درجه) قرار می دهیم البته نباید در طی مدت نگهداری هسته ها در یخچال میوه هایی همانند سیب و یا موز در یخچال نگهداری کنید زیرا این میوه ها ماده ای به نام اتیلن از خود آزاد می کنند که به ضرر جوانه زنی بعدی هسته های هلو است. اگر در ابتدای پاییز هسته ها را در داخل یخچال گذاشته اید تا حدود اواسط زمستان آنها را باید در همان جا نگهداری کنید. سپس هسته ها را در آورید و برای چند ساعت در آب بخیسانید و سپس در داخل یک کیسه پلاستیکی مخلوطی از پرلایت یا پیت موس و یا خاک برگ مرطوب بریزید و هسته ها را نیز به محتوی کیسه اضافه کنید و مجددا آنرا در یخچال قرار دهید . دمایی که اکنون مورد نیاز است 5-1 درجه می باشد. در این شرایط و بعد از حدود 1.5 ماه شاهد ظهور ریشه  از میان پوشش سخت هسته هلو خواهیم بود که در این زمان می بایست نسبت به کاشت هسته ها در داخل گلدان اقدام کرد که در این زمان مخلوط خاک برگ+شن از جمله مخلوطهای مناسب است. به یاد داشته باشید که از هر روش که استفاده می کنید اگر قبل از کاشت و یا تیمار هسته هلو بتوانیم با وسیله ای کنار پوشش چوبی هسته را کمی بشکنیم به جوانه زنی بذر کمک می کنیم البته این کار باید با احتیاط فراوان انجام شود تا به بذر درون هسته آسیب نرسد. اگر بتوان بذر را از درون هسته درآرورد باز هم باید نسبت به تیمار آن و رفع نیاز سرمایی آن در یک دوره سرد و مرطوب اقدام کرد. درآوردن بذر از درون هسته، احتمال جوانه زنی را بیشتر می کند اما نیاز بذر به دروان سرمادهی مرطوب را از نمی برد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: آفات و بیماری درختان هلو