نیاز آبی و آبیاری مرکبات

میزان آب مورد نیاز هر هکتار باغ مرکبات بسته به وضع آب و هوا، سن، تعداد درخت در هکتار، نوع میوه و جنس زمین و شیوه آبیاری تفاوت دارد. در آبیاری غرقابی که رایجترین شیوه آبیاری است، این مقدار از 10 هزار تا بیش از 20 هزار متر مکعب در نقاط گوناگون متفاوت است.
در استانهای شمالی کشور که میزان بارندگی بین 700 تا 1500 میلیمتر است چنانچه پراکنش باران مناسب باشد، نیازی به آبیاری درختان مرکبات نیست. به همن دلیل در بیشتر باغهای مرکبات شمال از کلاچای تا نوشهر مرکبات را به صورت دیم میکارند. در نقاطی از شمال که بارندگی کافی نیست و یا پراکنش آن مناسب نیست در ماههای تیر و مرداد درختان را 2 تا 3 بار آبیاری میکنند.

با کشتیار بهتر بکاریم: تغذیه و کوددهی باغات مرکبات

باغدارانی که امکان تأمین آب دارند درختان را آب میدهند و آنها که چنین امکانی ندارند، خسارت میبینند. در این حالت میوه ها ریز شده و می ریزند. در چنین حالتی با بارندگی شهریور ماه، آب درون میوها زیاد میشود و چون پوست میوه متناسب با حجم آن افزایش سطح پیدا نمیکند ترک بر میدارد و خراب میشود. در مناطق مرکزی و نواحی جنوب کشور که میزان بارندگی و پراکندگی آن متناسب با نیاز آبی مرکبات نیست، باغ را در تمام سال آبیاری میکنند. فاصله آبیاری نیز به تناسب درجه حرارت هوا، سن و تعداد درخت، جنس خاک و شیوه آبیاری تفاوت دارد. در بیشتر نواحی جنوبی فاصله آبیاری در زمستان 15 روز و در تابستان 5 تا 7 روز است.
 روشهای آبیاری باغهای مرکبات عبارتند از کرتی، نشتی و قطرهای. بیشتر باغهای قدیمی به شیوه غرقابی (کرتی و نشتی) و باغهای جدید به شیوه قطره ای آبیاری میشوند. برخی از باغداران نیز روش آبیاری قدیمی (غرقابی) را اصلاح کرده و اکنون از شیوه قطره ای بهره می گیرند. نزدیک به 80 درصد باغهای مركبات جنوب كشور به روش قطره اي آبياري مي شوند.
 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات