نیازهای زیستی غیر آب و هوایی دام سبک

اگر حيوان کاملاً بالغ باشد، آبستن يا در حال شيردهى نباشد، تنها به‌مقدار کمى غذا جهت تأمين احتياجات فيزيولوژکى او نياز دارد. احتياجات نگهدارى بعضى از نژادها مثل آنقوره چون کرک حيوان به‌طور مرتب در حال رشد است يک مقدار بيشتر است. 
از خصوصيات دام های سبک اشتهاى زياد حيوان به غذا است طورى‌که روزانه در حدود ۵/۳-۵ درصد وزن زنده مى‌تواند غذاى خشک مصرف کند. اگر به دفعات غذا داده شود حيوان بيشتر از اين مقدار خواهد خورد به‌خصوص اگر غذا متنوع باشد. شکم حیوان نسبت به اندازهٔ بدن او در مقايسه با شکم ساير نشخوارکنندگان بزرگتر است. 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: دامپروری و پرورش دام سبک

دام های سبک در مقايسه با ساير نشخوارکنندگان از علوفه خشک بهتر و بيشتر استفاده مى‌کند و اگر کيفيت علوفه بهتر باشد عملکرد حیوان نسبت به گاو بيشتر است. فاکتورى که سبب افزايش عملکرد بمى‌شود اين است که بز قسمت‌هاى با قابليت هضم بيشتر را انتخاب کرده و مى‌خورد. 

فاکتورهاى متعددى نيازمندى‌هاى زير را تحت تأثير قرار مى‌دهند، مثل فعاليت، درجه حرارت محيط و در بزهاى شيرده، مقدار شير توليدى و درصد چربى آن. 
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری