رطوبت نسبی و تهویه -رشد مطلوب گلخانه ها

-رطوبت نسبی و تهویه
در انواع گلخانه خیار دقت بیشتری بایستی مبذول گردد. بایستی توجه شود هوای سرد و خشک گاهی باعث شود علائم سرمازدگی روی میوه ظاهر شود.
در صورتی که یک شب سرد بدنبال یک روز گرم پیش بینی می شود. در اواخر روز مقداری تهویه بایستی صورت گیرد تا هوای گرم و مرطوب را بیرون کند. اگر اینطور نشود با سرد شدن هوا رطوبت نسبی بالا رفته و رطوبت روی سطح برگها کندانسه شده و ایجاد مشکل می کند.
اگر بعد از یک شب سرد، در روز (صبح) دما سریع تر بالا می رود به همان نسبت برگ و میوه گرم نشده (سرد مانده)  و رطوبت روی سطح گیاه کندانسه می شود. بنابراین بهتر است پس از برآمدن خورشید و گرم شدن مقداری تهویه صورت گیرد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نور- رشد مطلوب گلخانه ها

برای کاهش رطوبت.
تهویه در شب توصیه نمی شود چون باعث کاهش دما می شود. البته برخی مواقع برای جابجایی هوا بین گیاهان خوب است.
رطوبت نسبی هوای گلخانه در روزهای گرم و آفتابی بین 80 تا 90 درصد تنظیم می کنند. در روزهای ابری و درجه حرارت کم گلخانه رطوبت نسبی هوا نباید از 75% تجاوز کند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گلخانه داری