گیاه شناسی درخت انگور

انگور گیاهی است با نام علمی vitis/spp ازخانواده  vitaceae  
ریشه:بوته های مو دارای ریشه های بسیار قوی ،طویل و بسیار منشعب هستند و بر خلاف شاخه فاقد گره و گاهی ریشه های اصلی تا عمق 3تا 4 متر به درون خاک نفوذ می کنند و گسترش ریشه به نوع خاک و دمای آن و نوع رقم کاشته شده بستگی دارد .بهترین دما برای رشد ریشه 20 درجه سانتی گراد می باشد.ریشه پس از خروج از قلمه به نمو سطحی ،عمودی و افقی خود ادامه می دهد به همین سبب ریشه می تواند با حجم و تماس بیشتر خاک ،از آب و مواد غذایی خاک بهره بیشتری ببرد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: عوامل اقلیمی مناسب احداث تاکستان ها

ساقه :
ساقه مو که خارج از خاک قرار دارد .شاخه ؛برگ و جوانه هابر روی آن قرار دارند .ابتدا ساقه اصلی بوجود آمده سپس شاخه های فرعی حاصل می شوندو بستگی به نحوه خم دادن و تربیت مو ،اینگونه شاخه ها گاهی بهصورت خوابیده در سطح خاک و حالت شاخه خزنده به خود می گیرند و یا گاهی با استفاده از قیم به فرم های مختلف ایستاده و یا به صورت پا چراغی آنها را تربیت می کنند.
شاخه : در انتهای تنه که ارتفاع آن از چند سانتی متر به 2-1.5 متر میرسد شاخه هایی بوجود می آیند که بعد از خزان شدن به آنها بازو هم می گویند و هر سال با کوتاه کردن بازوها محصول را بر روی آنها تنظیم می کنند.شاخه عموما گرد و باریک و دراز و در برخی ارقام پهن و صاف دیده می شود و ضخامت شاخه معمولا 30تا8 میلیمتر متغیر می باشد.
برگ :
برگ موبر روی گره ها قرار داشته و در کنار هر کدام از آنها یک جوانه جانبی دیده می شود و برگ در مو از دو قسمت دمبرک و پهنک تشکیل شده که دمبرگ اتصال برگ به شاخه را فراهم نموده و طول آن در ارقام مختلف از 2تا 6 سانتی متر متغیر است.

با کشتیار بهتر بکاریم: خاک مناسب برای باغات هلو

گل :
گل های مو کوچک و سبز رنگ بوده و گل های نر و ماده روی یک دم گل قرار دارند و از نظر علمی هرمافرودیت نامیده می شوند و دارای 5 کاسبرگ خیلی کوچک و از 5 گلبرک سبز روشن که از پایین مجزا ولی از بالا به هم چسبیده هستند تشکیل یافته اند و مانند سرپوشی مادگی و پرچم ها را میپوشانندکه در هنگام باز شدن گل کنده شده و می افتد.
میوه :
میوه دارای2تا 3 تخم بوده که پوست خارجی دانه استخوانی و دارای آلبومن نیز می باشد و میوه بر حسب انواع مختلف پایه ها دارای اشکال کروی ،بیضی ،پهن ویا دراز و کشیده می باشد و به رنگ های مختلف خودنمایی می کند.