احداث جایگاه مناسب پرورش گوسفندان

 محل پرورش گوسفند باید از زمین های اطراف آن بلندتر باشد تا در صورت بارندگی یا وقوع سیل از ورود آب های جاری به محل نگهداری گوسفندها جلوگیری شود.
تفاوت گوسفند و بز در این است که بز به دلیل پوشش مو و کرک در سطح بدن خود نسبت به سرما مقاومت بیشتری دارد اما گوسفند نسبت به دماي بالاي محيط، کوران باد و رطوبت هوا مقاومت کمتری داشته و در نتیجه نیاز به مراقبت بیشتری دارد.
برای پرورش گوسفند در مناطق سردسير جايگاه بايد به گونه ای احداث شود که رو به آفتاب و بر خلاف جهت وزش بادهاي موسمی باشد.
زمین محل پرورش، دارای شیب بوده تا آب های جاری و فاضلاب های  تولیدشده از گوسفندان به سمت بیرون هدایت شود.
محل پرورش گوسفند طوری ساخته شود که رو به آفتاب باشد تا نور خورشید به مقدار زیادی بتابد.
محل پرورش گوسفند باید طوری ساخته شود که دیوار، سقف و کف آن محکم و بادوام، قابل شست و شو و ضدعفونی کردن باشد و همچنین غیر قابل نفوذ و غیر لغزنده باشد.
بهتر است محل پرورش گوسفند و بز در نزدیکی مراتع باشد زیرا زندگی آنها متکی به چرا است.
محل پرورش گوسفند وبز باید تا حدی از محل مسکونی انسان ها فاصله داشته باشد تا از انتقال بیماری های مشترک انسان و دام مانند بیماری های هاری، کیست هیداتیک، تب مالت، سیاه زخم، سل و برخی بیماری های عفونی دستگاه تنفس جلوگیری شود.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری