کرم گلوگاه انار و روشهای مبارزه

کرم گلوگاه انار مهمترین عامل کاهش کمی و کیفی محصول انار در تمامی مناطق انار خیز کشور است. آفت مذکور چند میزبانه بوده و علاوه بر انار به پسته و انجیر نیز حمله می کند. این آفت با تغذیه از بافت درون میوه، راه را برای ورود قارچها و باکتری ها به داخل میوه مهیا می کند و درنهایت باعث گندیدگی میوه می گردد. حشره کامل پروانه ای کوچک به رنگ خاکستری است. تخم حشره بیضوی و کمی کشیده و در ابتدا به رنگ قرمز همراه با برجستگی مثلثی بوده و با نزدیک شدن به مرحله تفریخ، کم رنگ تر شده و در نهایت به رنگ سفید متمایل به زرد درمی آید. لارو حشره در حالت رشد کامل به طول 21 میلیمتر است که دارای سه جفت پا در حلقه های سینه و پنج جفت پا در حلقه های شکمی است. شفیره ها به رنگ قهوه ای و طول حدود 9 و عرض حدود 3 میلیمتر هستند. زمستان گذانی آفت به صورت سنین مختلف لاروی به ویژه سنین آخر، در تاج و داخل میوه انارهای باقی مانده در روی درخت، کف باغ و یا انارهای انبار شده و به ندرت در زیر درختان می باشد. در فروردین ماه بسته به شرایط حرارتی و رطوبت هوا شفیره ها تشکیل و در اوایل اردیبهشت ماه که مقارن با آغاز ظهور گلهای انار است، پروانه های آفت ظاهر می شوند. لاروها پس از پایان دوره لاروی خود را به تاج رسانده و درآنجا به شفیره تبدیل و سپس به شکل پروانه از تاج انار خارج می گردد پروانه ها پس از جفت گیری تخمهای خود را درون تاج انار بر روی قسمتهای مختلف از جمله پرچم و مادگی گل و دیواره تاج می چسبانند. لاروها در پی تغذیه از گلوگاه انار دالانهایی ایجاد نموده و وارد میوه انار می گردند و در داخل پیه انار (بافت سلولزی) شروع به پیشروی می کنند. این حشره 3 تا 4 نسل دارد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: گياه شناسي محصول انار

روشهای مبارزه :
بر اساس بیواکولوژی این آفت، کنترل شیمیایی هیچگونه جایگاهی در جهت مبارزه با این حشره نداشته و تنها از طریق اعمال روشهای تلفیقی (مکانیکی، زراعی و بیولوژیک) می توان آنرا کنترل نمود.
روشهای مکانیکی شامل : 1)جمع آوری و پاکسازی و معدوم نمودن میوه های آلوده انار در اوایل تابستان (شروع فعالیت نسل اول آفت) تا پایان فصل برداشت هر 15 روز یکبار 2)از آنجایی که این آفت علاوه بر انار به انجیر و گردو هم خسارت می زند، در صورت مختلط بودن باغ کلیه میوه های آلوده محصولات فوق نیز باید جمع آوری و معدوم گردد. 3) عملیات پاکسازی باغات و جمع آوری انارهای آلوده بصورت همگانی و در کل منطقه انجام شود. 4)جمع آوری انارهای آلوده و اصلاح و جوان کردن باغات رها شده و قدیمی. 5) حفظ دشمنان طبیعی خصوصاً زنبورهای پارازیتوئيد نظیر تریکو گراما در محیط باغ با حفظ پوشش گیاهی زیر درختان و کشت گیاهان شهدزا و ترجیحاً گل سفید.
کنترل بیولوژیک: در سال 1366 نخستین شناسایی فعالیت طبیعی زنبور تریکوگراما انجام شد و به دنبال آن پژوهشهایی در زمینه استفاده از آن در مبارزه بیولوژیک در انارستانها انجام شد و در این راستا دو گونه بومی نیز شناسایی گردیدند.
مبارزه تلفیقی (IPM) با کرم گلوگاه: بکارگیری این روش هنگامی موثر است که باغات شرایط زیر را داشته باشند. لازم به ذکر است که روش مذکور تاکنون بطور کامل موثر نبوده است.
1-تراکم اصولی و مطلوب درختان 2-انجام شخم پائيزه، کرت بندی، تقویت، هرس و پاکسازی به موقع 3-جمع آوری به موقع انارهای سردرختی و یا زیر درختی آلوده و انهدام آنها 4-آبیاری مناسب با در نظر گرفتن میزان رطوبت در زمان رهاسازی زنبورها و جلوگیری از ترکیدگی انار 5-حفظ پوشش گیاهی مناسب در باغ و امکان کشت گیاهان شهدزا مانند یونجه و شبدر

با کشتیار بیشتر بدانیم: عوامل هواشناسی تاثیر گذار بر سلامت تولید محصول انار

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار