ویژگی های گیاه شناسی بادام

درخت بادام از جنس prunes و از خانواده rosacea است که خویشاوندی نزدیکی با گونه های مختلف میوه های هسته دار از قبیل آلو و گوجه و بویژه با هلو و شلیل دارد و از تلقیح بین بادام و هلو دو رگ هایی به نام هلو * بادام به دست آمده است که گیاه شناسان به نامAmygdalus commumis  و از زیر خانواده Prunoidae معرفی کرده اند. علاوه بر بادام های اهلی گونه های وحشی بسیار متعددی در خاورمیانه و آسیای مرکزی به طور گسترده ای وجود دارد که حاصل تلقیح و دورگ گیری طبیعی آنها بین خود یا بین گونه های اهلی است و در حال تحول و دگرگونی های گیاهی هستند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: معرفی گونه ها و واریته های بادام

بادام درختی است قوی که ارتفاع آن بر حسب رقم و آب و هوا و حاصلخیزی خاک و مواظبت های زراعی بین ۶ تا ۱۰ متر یا بیشتر متغیر است. درخت بادام ریشه های قوی دارد که می تواند به طور عمودی تا ۳ متر در خاک نفوذ کند بدین سبب قادر است بخشی از احتیاجات و نیاز آبی خود را در مواقع خشکی و کم آبی از اعماق خاک تامین نماید. تنه درخت بادام در جوانی به رنگ خاکستری شفاف و صاف بوده به تدریج تیره تر شده و ترک بر می دارد. گل بادام شامل ۵ کاسبرگ و ۵ گلبرگ و ۲۰ تا ۳۰ پرچم است و تخمدان آن محتوای دو تخمک است. جوانه های گل ممکن است منفرد یا ۲-۳ جوانه همراه با جوانه های چوب در یک گره مشاهده شوند. بعضی ارقام بادام غالبا دارای گل های خود ناسازگار بوده و گیاه دگرگشنی است. برگهای بادام کشیده و نوک تیز و ضخیم و چرمی است.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری