صید ماهیان ماهی قزل آلا

بعد از 6 تا 8 ماه از شروع دوره پرورشی،یعنی هنگامی که وزن ماهیان به 250 تا 300 گرم رسید،اقدام به صید آنها می شود. در هنگام صید باید پاره ای از موارد زیر را رعایت کرد :
- بازاریابی ماهیان کارگاه قبل از عملیات صید؛
- قطع کردن تغذیه ماهیها 48 ساعت قبل از صید؛
- صید ماهیان در ساعات اولیه روز؛
- متوقف نکردن جریان آب در زمان صید؛ 
- شست و شوی ماهیان در سبدهای پلاستیکی توسط آب؛

- حمل و انتقال ماهیهای صید شده به بازار در اسرع وقت؛
- استفاده از وسیله نقلیه مناسب برای انتقال ماهیها به بازار.