چگونگی کاشت و تکثیر سیر

کاشت  سیر :

ازدیاد سیر بوسیله سیرچه هایی که غده کامل سیر را تشکیل می دهند صورت می گیرد اما معمولا از سیرچه های خارجی حول محور پیاز اصلی استفاده می کنند. زیرا مقاومت آنها نسبت به رطوبت بیشتر است. در مناطقی با زمستان معتدل در پاییز سیرچه را کاشته و در اواخر خرداد آنها را برداشت می کنند و اگر در منطقه ای زمستان خیلی سرد باشد در اواسط بهمن آنها را کاشته و در اواخر تیر یا اوایل مرداد ماه آنها را برداشت می کنند. در موقع کاشت از سیرچه‌های بزرگ و کاملا سالم استفاده می‌شود. سیرچه‌های بزرگتر عملکرد بیشتری را نسبت به سیرچه‌های کوچکتر تولید می‌نمایند. به علاوه مقدار رشد گیاهی سیر در زمان قبل از تشکیل غده و خصوصاً تعداد برگ‌های تشکیل شده در دوره قبل از غده دهی تأثیر زیادی در اندازه غده و در نتیجه میزان عملکرد دارد. در صورتی که غده‌ها دیر کاشته شوند به علت اینکه فرصت کافی برای رشد گیاهی و تولید برگ فراوان وجود ندارد از میزان محصول به مقدار زیادی کاسته می‌شود.کاشت می‌تواند به‌صورت دستی انجام شده یا توسط سیرچه کار روی پشته‌ها انجام گیرد. کاشت با بیل در مقیاس کوچک و کاشت با سیرچه کار در مزارع بزرگ صورت می‌گیرد. طرز قرار گرفتن سیرچه‌ها، به صورت عمودی، کج و با زاویه یا به صورت پهن و خوابیده در ظهور جوانه‌ها از خاک تاثیری نداشته ولی قرار گرفتن سیرچه‌ها به صورت وارونه یا معکوس که جوانه سیرچه در پائین قرار گیرد مطلوب نبوده است

تکثیر  سیر:

حبه ها را در ابتدا قبل از کاشت از هم جدا کرده و برای مبارزه با حمله قارچها در خاک ، آنها را با قارچ کش بنومیل ضد عفونی می نمایند. سپس آنها را در زمینی که قبلا تهیه و کاملا شخم خورده و کود دامی پوسیده به آن داده شده می کارند. بهترین روش کاشت خطی با آبیاری نشتی است. در این روش فاصله بین ردیف ها ۲۰ الی ۲۵ سانتیمتر در نظر گرفته و فاصله بوته ها را نیز حداکثر ۱۲ سانتی متر در نظر می گیرند. در کاشت سیر ، سیرچه ها نباید عمیق کاشته شوند زیرا محصول کمی بدست می آید. حداکثر عمق کشت نباید از ۳ الی ۵ سانتی متر بیشتر باشد. معمولا ۱۰۰ الی ۱۸۰ کیلوگرم سیرچه برای کاشت یک هکتار مورد احتیاج است.