نژادهای گوسفند در ایران

گوسفندان ایرانی از نظر پشم در گروه گوسفندان با پشم ضخیم یا قالی می‌باشند. همگی این گوسفندان دنبه دار می‌باشند به استثنای زل که دارای نیم دنبه یا بدون دنبه بوده و قره گل که دارای نیم دنبه‌است. لازم به ذکر است مهمترن تقسیم بندی گوسفندان در ایران در گذشته بر اساس مرغوبیت پشم بوده، ولی هم اکنون بیشتر به گوشت و تعداد زایش آن توجه می گردد و در بعضی مناطق ایران پشم چیده شده در صحرا رها می گردد.
گوسفندان ایرانی رنگهای مختلفی دارند از جمله می‌توان به سفید، سیاه، خرمایی، قهوه‌ای، نخودی و خاکستری اشاره کرد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نیازهای زیستی غیر آب و هوایی دام سبک

1.    آتابای
2.    افشاری یکی از بهترین نژادهای گوسفند ایران برای شیر و گوشت است، در حال حاضر دیگر این نژاد منشا خاصی ندارد و در تمام مناطق ایران در رنگ های قرمز - سرخ و سفید پرورش داده می شود.
3.    بلوچی
4.    بهمنئ
5.    تالشی
6.    ترک قشقایی
7.    لک قشقایی
8.    زل نژاد بدون دنبه ایران بوده و از لحاظ کیفیت گوشت بدلیل تقسیم مناسب چربی در سطح گوشت یکی از مرغوب ترین ها میباشد.
9.    زندی
10.    سنجابی
11.    سنگسری

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مشخصات گوسفند پرواری

12.    شال
13.    شاهرودی
14.    عربی
15.    فراهانی
16.    فشندی
17.    کبود شیراز
18.    کردی خراسانی
19.    کرمانی
20.    کلکویی
21.    لری
22.    لری بختیاری

در کشتیار بیشتر بخوانیم: پرورش بز و گوسفند در آذربایجان غربی

23.    قره‌قل
24.    قزل
25.    نائینی
26.    مغانی
27.    مهربان


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری