یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

نشانه های گاو شیری سالم

نشانه های عمومی گاو سالم

قبل ا زخرید گاو شیری باید ازسالم وبیمارنبودن آن اطمینان پیدا كنید. باید توجه كنید كه گاو مورد نظر به طور مرتب واكسینه شده است وكارت بهداشت دارد. یك گاو سالم،‌تحرك كافی،‌چشمان شفاف، درشت و براق،‌موهای براق و تمیز،‌گوش برجسته و سیخ ،‌پوزه صاف و مرطوب و لب های گشاده دارد.

دقت كنید تا حركت های غیرعادی گاو را با تحرك وشادابی آن اشتباه نگیرید . گاو را حركت دهید تا ازمناسب بودن فاصله سم ها،‌راه رفتن منظم گاو ولنگ نزدن آن ‌مطمئن شوید.

ویژگی های اختصاصی گاوهای شیری

1- قد و قامت(اندازه قد)

خوب است بدانید كه قد حیوان اثری درشیردهی آن ندارد. ولی گاو كوچك و ضعیف به علت این كه 
نمی تواند غذای بیشتری بخورد ودرتلقیح مصنوعی به اسپرم های خوب،‌جواب نمی دهد،‌برای نگهداری مناسب نیست. درهرصورت گاوها را به سه دسته تقسیم می كنند:

1- قد بلند به ارتفاع 150 تا 5/147 سانتی متر

2- قد متوسط به ارتفاع 140 تا 5/137 سانتی متر

3- كوتاه قد به ارتفاع 130 تا 5/127 سانتی متر

....

با کشتیار بیشتر بدانیم: نشانه هاي سلامتي دام سالم

2- عمق بدن

عمق بدن گاو شیری را با خط كشهای مخصوص (كولیس) اندازه گیری می كنند . ولی با دیدن ظاهر گاو نیز می توان به عمق بدن آن پی برد. به طوری كه هرچه فاصله چاله شیر تا آخرین دنده از قسمت عقبی حیوان بیشتر باشد، آن حیوان غذای بیشتری می تواند بخورد و قدرت تولید بالاتری دارد. البته این صفت رابطه مستقیمی بامیزان تولید شیر ندارد ولی درعمر اقتصادی وتوانایی گاو برای تولید بیشتر اثر دارد.

3- زاویه دار بودن بدن درمنظر پشتی

این صفت به طور مستقیم با شیرواری گاو رابطه دارد. زاویه داربودن یعنی هر وقت از عقب حیوان به سمت سرش نگاه كنیم،‌یك زاویه تیز كه درسمت پایانی گردن باریكتر می شود،‌ببینیم. هرچه این زاویه تیزترباشد ، دام ازنظر خصوصیت های شیرواری،‌وضعیت بهتری دارد. البته باید توجه داشته باشید كه نباید این صفت را با لاغری گاو اشتباه گرفت.

زاویه داربودن گاو درمنظر پشتی نشان می دهد كه این گاو سروگردن كشیده،‌دنده های برجسته و ظریف وبدنی كشیده و موزون دارد. درحقیقت كمر صاف، محكم و قوی،‌گردن نازك و كشیده، نداشتن غبغب وزاویه داربودن گلو موجب به وجود آمدن چنین زاویه ای شده است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: وضعيت فیزیکی و ظاهري بدن گاو

4- عرض وزاویه كپل

عرض كپل رابطه مستقیمی با زایمان آسان وبه دنیا آمدن گوساله سالم و درشت دارد. هرچه عرض كپل گاو شیری بیشتر باشد، بهتر است. برای دانستن عرض كپل، كافی است كه فاصله دو استخوان مفصل خاصره راست و چپ گاو را اندازه گیری كنیم. فاصله این دو، نشان دهنده عرض كپل گاو است.

نكته مهم

نكته مهم دیگر این است كه زاویه كپل گاو باید یك شیب ملایم از سمت برجستگی مفصل ران به استخوان وركی پایین گاو داشته باشد. برای اندازه گیری این زاویه باید به استخوان مفصل ران گاو توجه كنید وشیب آن را نسبت به محل پین گاو بررسی كنید . شیب بالاتر و شیب پایین تر برای گاو شیری مناسب نیست و موجب ناراحتی هایی درتولید مثل وخروج ناقص ترشح های رحمی گاو می شود. همچنین ظریف بودن و یك نواختی دم ازمحل اتصال تا انتها،‌نشان دهنده شیرواری گاو است.

5- پاها و شكل قرارگرفتن آنها

- پاهای جلو

پاهای جلو باید مستقیم وبدون خمیدگی به بدن وصل شده باشند و بیش از حد بلند یا كوتاه نباشند. همچنین فاصله دو پا،‌نشان دهنده عرض سینه است. عرض سینه متوسط ویا بیش ازحد متوسط درعمر اقتصادی حیوان وشیرواری گاو اثر دارد.

- پاهای عقب

فروشگاه کشتیار: تهیه محصولات ارگانیک در کشتیار

خوب است بدانید كه وضعیت دو مفصل خرگوشی گاو درشیرواری آن اثر دارد. به طوری كه هرچه مفصل پاهای عقب گاو ظریف تر باشد،‌گاو شیروارتر است. به علاوه پاهای عقب گاو درمنظر پشتی باید مستقیم و بدون انحراف به داخل بدن وصل باشند. به طوری كه بتوان مستطیلی را بین دو پای عقب گاو رسم كرد. اگر دو مفصل پاهای عقب گاو به هم نزدیك و پاها و سم ها به بیرون منحرف باشند،‌كمترین ارزش را به آن گاو می دهند. حال آنكه پاها باید بدون انحراف و مفصل های خرگوشی باید با ران،‌پاها و سم ها، موازی باشند.

اگر پاهای گاو را از پهلو نگاه كنید باید مفصل های خرگوشی پاهای عقب داسی شكل باشند. البته باید توجه كنید كه گاهی ممكن است گاو به دلیل اشكال درلگن ویا عفونت،‌سم ها و پاهای خود را به داخل كج كند. بنابراین نباید این موضوع را با خمیدگی داسی شكل پاهای عقب اشتباه گرفت.

6- ارتفاع پستان عقبی

این ارتفاع نشان دهنده ظرفیت تولید شیر درگاو است. برای بررسی این صفت كافی است فاصله زیر فرج دام را تا محل اتصال پستان به بدن گاو اندازه بگیرید. هرچه این فاصله كمتر باشد، بهتر است.

7- عمق پستان

عمق پستان یعنی بررسی وضعیت كف پستان (به غیر از نوك آن) با مفصل خرگوشی پاهای عقب. البته درست است كه هرچه پستان بزرگتر باشد،‌شیر بیشتری را درخود جای می دهد،‌ولی یك پستان با عمق بیشتر(حجیم تر)زودتر به زخم و ورم پستان آلوده می شود.

بنابراین دربررسی این صفت باید به سن دام توجه كرد. به طوری كه هرچه سن دام بالاتر رود، عمق پستان بیشتر می شود. درتلیسه ها باید كف پستان نسبت به مفصل خرگوشی،‌حدود 3 انگشت(5 سانتی متر)بالاتر قرار گرفته باشد.

با کشتیار بهتر بکاریم: اهمیت میزان حرارت بدن گاو

8- نگه دارنده پستان ها(لیگامان ها)

نگه دارنده ها درحقیقت رباط های وسطی محفظه پستان هستند. این رباط ها چنان درمنظره پشتی قرارگرفته اند كه به نظر می آید محفظه پستان به دو قسمت تقسیم شده است . رباط ها درحقیقت نگه دارنده های اصلی واولیه پستان هستند.همچنین عامل مهمی درنگه داشتن پستان درمحل اصلی خود هستند. اگر نگهدارنده پستان ضعیف باشد،‌پستان به حالت شل و پاندولی درمی آید. درنتیجه طول عمر اقتصادی گاو كم می شود . بنابراین هنگام خرید یك گاو شیری باید توجه داشت كه درمنظره پشتی درحالی كه پستان پرازشیر است ، وسط پستان گاو ، خط وجود داشته باشد. همچنین این خط و شكاف بین پستانی،‌عمیق و سراسر پستان را فراگیر باشد.

9- عرض پستان

هرچه عرض پستان گاو بیشتر باشد، دام قدرت شیرواری بهتری دارد. همچنین طول عمر اقتصادی آن نیز زیاد است. برای بررسی این صفت،‌درمحل اتصال پستان به بدن وبرگشتگی موهای دو طرف پستان، فاصله دو طرف پاهای آن را اندازه گیری می كنند. توجه كنید كه هنگام بررسی این صفت نباید گاو بدشكل ایستاده باشد وپاهای عقب آن ازهم باز باشد.

10- اندازه سرپستانك ها

یكی ازمواردی كه باید هنگام خرید گاو شیری بسیار به آن توجه شود ،‌اندازه سرپستانك های گاو است. برای بررسی آنها باید طول سرپستانك و وضعیت آنها را از جلو وعقب وپهلوی حیوان اندازه گیری كرد. چند حالت غیر طبیعی درپستانك وجود داردكه باید به آنها توجه كرد. این حالت ها عبارتند از:

الف- پستانك ها نباید به شكل پستانك های بز باشند وبه اصطلاح بزی نباشند.

ب- پستانك های خیلی قطور به درد شیردوشی نمی خورند.

ج- سوراخ پستانك ها نباید بیش از حد ریز و یا گشاد باشند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نکات مهم در خرید گاو شیری

اندازه مناسب برای سرپستانك های جلو حدود 5 تا 6 سانتی متر وبرای سر پستانك های عقب 4 تا 5 سانتی متر است . یعنی باید سر پستانك های جلو كمی بلندتر ازسرپستانك های عقب باشد. علاوه براندازه پستان ،‌بایدتوجه داشت كه پستان های گاو شیری ورم كرده و گرم تر از حد معمول نباشد. همچنین رنگ آن غیرعادی وزخمی نباشد. اگر به گاو مشكوك هستید،‌كمی از شیر آن را دریك فنجان،‌ظرف یا پارچه سیاه بدوشید وبررسی كنید تا مواد ریز خارجی و غیرطبیعی درآن دیده نشود. به این روش،‌آزمایش فنجان سیاه گفته می شود. زیرا درپارچه یا ظرف سیاه، عامل های ریز حاصل ازفعالیت باكتری ها و میكروب ها به سادگی دیده می شوند.

11- محل قرارگرفتن سرپستانك های جلو و عقب

هنگام بررسی این صفت باید به شكل قرارگرفتن نوك پستانك ها و محل آنها نسبت به محفظه پستان دقت كرد. اگر سرونوك پستان ها بیش از حد به هم نزدیك ویا ازهم دور باشند،‌غیر طبیعی است.

برای بررسی محل قرارگرفتن سرپستانك ها باید كل پستان گاو را به 4 قسمت تقسیم كنیم. به طوری كه نوك هرپستان باید دروسط هریك از این 4 قسمت قرارگرفته باشد. همچنین فاصله نوك پستان ها نسبت به هم مساوی ومتناسب باشد.

خلاصه مطالب

1- هنگام خرید گاو شیری ابتدا باید دقت كرد كه دام بیمارنباشد وواكسن های لازم به آن تزریق شده باشد.

2- عرض كپل گاو شیری هرچه بیشتر باشد،‌بهتر است.

3- هرچه پاهای عقب گاو،‌ظریف تر و زاویه آنها داسی شكل (بسته تر) باشد،‌مناسب تراست.

4- باید توجه داشت كه پستان گاو،‌بیش ازحد عمیق نباشد. چون دراین صورت ،‌پستان گاو زودتر به انواع بیماریها ازجمله ورم پستان مبتلا می شود.

5- باید توجه داشت كه دربررسی سرپستانك های گاو شیری،‌سر پستانك های جلو كمی بلندتر ازسرپستانك های عقب باشد.

6- آزمایش فنجان سیاه، بهترین وآسان ترین روش برای بررسی آلودگی شیر به میكروب وعامل های خارجی است.

7- سرپستانك های گاو باید درمركز هر4 قسمت پستان گاو قرارگرفته باشد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری