جدیدترین توصیه های فنی خرما


آخرین توصیه های پرورش خرما بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/07/07

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• نخلستان داران جهت جلوگیری خشکیدگی خوشه خرما و کاهش افت و هجوم پرندگان نسبت به پوشش گذاری خوشه ها اقدام نمایند

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• برداشت مطلوب خرما ( جداسازی مناسب) بعد از برداشت به منظور جلوگیری از ترشیدگی میوه.

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• پوشاندن خوشه های خرما جهت جلوگیری از ریزش و محافظت از گرد و خاک

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• بستن خوشه های خرما باتوجه با وزش باد شدید دراستان کرمان وخراسان رضوی