پسیل یا شیره خشک پسته

این آفت زیانبارترین آفات پسته کاری های استان می باشد. این آفت با فرو بردن لوله دهانی خود داخل برگ از شیره گیاهی درخت تغذیه می کند و پروتئین داخل شیره گیاهی را جذب و  مواد قندی آن را دفع می نماید. این مواد قندی در برابر هوا خشک شده و به آن شکرک میگویند . که بعد ها در اثر جذب رطوبت و بصورت ماده چسبناکی در می آیدکه سبب ناتوانی درختان پسته، ریزش برگ، جوانه و دانه های کوچک و افزایش پوکی و دهان بستگی می شود.
بزاق پوره های پسیل نیز دارای خاصیت گیاه سوزی بوده و باعث از بین رفتن سلولهای برگ، ایجاد سوختگی و لکه های رنگ پریده در سطح برگ و اختلال در فتوسنتز می گردد.
زندگی :
افراد فرم زمستانه این آفت در میانه اسفند به سوی درختان پسته پرواز میکنند. و بلافاصله با بازشدن جوانه های خوشه و برگ ، روی آنها تخمگذاری می کنند و حشرات کامل تنها تا پایان فروردین در باغ دیده میشوند. پوره های خارج شده از تخم از ابتدای اردیبهشت تلاشهای تغذیه ای خود را آغاز می نمایند. چون شتاب رشد در این زمان است درخت توان پایداری بیشتری نسبت به آفت دارد. ولی مدیریت و عملیات نامناسب در باغ باعث افزایش جمعت پسیل و از دست رفتن آب دم خوشه شده و باعث ریزش خوشه ها می شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: زنبور مغز خوار سیاه پسته

آستانه دمای پایین و بالای رشد این آفت به ترتیب  6/9 و 5/32 می باشد. مجموع حرارت موثر این آفت از اول بهمن ماه (نقطه بیولوژیک ثابت) تا 75 درصد پورگی نسل اول 510 درجه روز می باشد. برای سایر نسل ها 75 درصد پورگی نسل قبل به عنوان نقطه بیولوژیک ثابت انتخاب و از آن نقطه مجموع حرارت موثر برای 75 درصد پورگی نسل بعد استفاده می شود.
مجموع حرارت موثر لازم برای 75 درصد پورگی نسل دوم، سوم، چهارم، پنجم  و ششم به ترتیب 339، 333، 313، 389 و 337 می باشد. با داشتن آستانه های دمایی این آفت و دمای کمینه و بیشینه و میانگین روزانه داخل باغ (محیط رشد) میتوان زمان مناسب برای مبارزه و سمپاشی بر علیه این آفت ( 75 درصد پورگی هر نسل) تعیین و پیش آگاهیهای لازم برای مبارزه با این آفت را صادر نمود

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری