مدیریت تغذیه باغات پسته

 - مدیریت بهاره
آغاز فصل بهار همزمان است با شروع رشد درخت پسته، اولين اقدام تغذيه‌اي در اين مرحله‌دادن كودهاي ازت بصورت سرك است. اولين قسط ازت از اواخر اسفندماه تا اواخر فروردين توصيه مي‌شود. البته در صورت امكان دادن قسط اول ازت در نيمه دوم فروردين ماه بهتر از نيمه اول فروردين است. مقداركود توصيه شده در اين مرحله 200 كيلوگرم در هكتار سولفات آمونيوم، يا 150 تا 175 كيلوگرم در هكتار اوره براي آبهاي شيرين است.
استفاده از کود های مایع و محلول پاشی با کودهای مایع کلسیم دار از اقداماتی است  که برای کاهش خسارت ترکیدگی دانه و نیز کاهش عارضه زود خندانی در اثر نوسانات دمایی و کاهش افلاتوکسین و عارضه لکه پوست استخوانی در اردیبهشت ماه و بعد از بستن گلها و ارزنی و لوبیایی شدن دانه ها توصیه می شود.
بهترين زمان براي شروع محلول ‌پاشي‌هاي تغذيه‌اي، اول ارديبهشت ماه است. در اين زمان سطح برگ به اندازه كافي بزرگ شده و نفوذپذيري آن نسبتاً سريع و مناسب است. براي محلول‌پاشي سعي نمایید از كودهايي استفاده کنید كه تركيب دو يا سه نمونه از آنها، تمام نياز درخت به عناصر ماكرو و ميكرو را پوشش می‌دهد.
برای کسب نتیجة بهتر لازم است محلول ‌پاشي اول با فاصله زماني دو تا سه هفته تکرار شود. در خردادماه و قبل از مغزرفتن، دادن نوبت دوم كودهاي ازت به ميزان 175 كيلوگرم در هكتار، سولفات آمونيوم، و يا 150 كيلوگرم اوره براي اراضي شيرين توصيه مي‌شود. قبل از مغز رفتن، محلول‌پاشي با كلات پتاسيم و اوره براي جلوگيري از عارضه سوختگي و پوكي مؤثر است.
- مدیریت زمستانه
فصل زمستان كه هنگام خواب ريشه‌هاي درخت است، بهترين زمان و فرصت براي تغذيه و اصلاح خاك محسوب می‌شود. تغذيه زمستانه شامل مصرف كودهاي فسفره و پتاسه و ريزمغذيها، (به صورت سولفات)و كوددامي است. به دليل تحرك كمِ كودهاي پتاسيمي و فسفره، و همچنين سولفاتهاي عناصر كم‌مصرف، پخش  اين عناصر در عمقي كه حداكثر فعاليت ريشه درآن  وجود دارد توصيه مي‌شود. استفاده از کودهای پتاسه در این زمان می تواند مقاومت درخت را نسبت به سرمازدگی، گرمازدگی، خشکی و کم آبی افزایش دهد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته