مقدار نیاز آبی گیاه برنج

مقدار آب مورد نیاز برای برنج بستگی به روش کاشت، ابعاد کرت‌ها، تراکم بوته‌ها، مقدار مصرف مواد تقویت‌کننده، نوع و بافت خاک، شرایط اقلیمی، شرایط اکولوژی و رقم یا واریته‌های مورد کاشت دارد و به طور کلی در ارقام زودرس کمتر و در ارقام دیررس بیشتر است. برنج در طول دوره رشد خود به طور متوسط به 30000 تا 35000 میلی‌متر در هکتار آب نیاز دارد.

خاک‌های سنگین نفوذپذیری کمتری نسبت به خاک‌های سبک و متوسط دارند. خاک‌های با نفوذپذیری 3 تا 4 میلی‌متر در روز خاک‌های مناسب برای کشت برنج هستند. نیاز آبی گیاه برنج در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی به شرح زیر است:

گیاه برنج بعد از نشاء نیاز زیادی به آب دارد و ارتفاع آب باید درحدود 5 تا 7 سانتی‌متر باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: شرایط اقلیمی مناسب و عوامل هواشناسی موثر تولید محصول برنج

از شروع پنجه‌دهی 7 تا 10 روز بعد از نشاء تا حداکثر پنجه‌دهی، نیاز گیاه به آب کم است (3 تا 4 سانتیمتر).

در مرحله حداکثر پنجه‌دهی باید مزرعه زهکشی و خشکانده شود.

در مرحله تشکیل خوشه اولیه قبل از ظهور خوشه،  نیاز گیاه به آب کم بوده اما نباید مزرعه را بدون آب نگاه داشت.

در مراحل ظهور خوشه و گل‌دهی، گیاه نیاز زیادی به آب داشته و باید به اندازه کافی آب در مزرعه باشد (5 تا 7 سانتی‌متر).

در مرحله شیری و خمیری نیاز گیاه به آب کم بوده و باید آبیاری متناوب در مزرعه صورت گیرد.

با کشتیار بهتر بکاریم: چطور در شالیزار خزانه برنج بگیریم

در مرحله رسیدن، باید آب مزرعه قطع شود، تا بتدریج مزرعه خشک گردد و برداشت به راحتی صورت گیرد. برداشت توسط کارگران و با داس یا توسط کمباین صورت می‌گیرد. بعد از درو بایستی محصول به مدت 1 یا 2 روز در مزرعه باقیمانده تا رطوبت دانه از 22درصد به 14 درصد تقلیل یابد و سپس خرمن گردد. تأخیر در برداشت باعث ریزش دانه، افزایش نیم‌دانه و خرد شدن دانه‌ها می‌شود.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی برنج