یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

شرایط آب و هوایی- تشکیل و رسیدن ميوه

-تشکیل ميوه
دماي مناسب براي اين مرحله 24 درجه سانتي‌گراد در روز و 19 درجه سانتي‌گراد در شب است. رطوبت نسبي هوا كه عامل مهمي در تشكيل ميوه مي‌باشد، به ميزان 90-45 درصد مناسب اين دوره مي‌باشد. وزش‌باد با سرعت بیش از 15 متر بر ثانیه و رطوبت‌نسبی بیش از90‌درصد می‌تواند مضر باشد.

- رشد ميوه و رسیدن آن
ميزان رشد ميوه مركبات و فاصله بين گل‌دادن و رسيدن ميوه بستگي به عوامل متعددي مانند دما، شدت نور، مقدار آب نسبت بين تعدادبرگ و تعداد ميوه و ... دارد كه مهم‌ترين آنها درجه حرارت مي‌باشد. عامل دما تعيين‌كننده تعداد روزهايي است كه ميوه براي رسيدن كامل به آن نياز دارد. حداقل دما برای آغاز رشد میوه 13 درجه سانتی‌گراد، حداکثر دمای قابل تحمل 40 درجه سانتی‌گراد و میانگین دمای روزانه مناسب برای این مرحله 33-23 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
عامل درجه حرارت در اندازه میوه پرتقال اثر داشته به نحوی که دماي كمتر از 14- 12 درجه سانتي‌گراد مانع رشد ميوه شده (بدون‌صدمه‌زدن) و دماي بالاتر از 38 درجه سانتي‌گراد رشد ميوه را به طور محسوس كاهش مي‌دهد. همچنین رشد و رسیدن میوه به رطوبت خاک بستگی دارد. بعد از مدت طولانی خشکی، زیاد شدن یکباره رطوبت خاک به دلیل عدم تحمل پوست میوه بر اثر افزایش ناگهانی حجم آن، سبب شکاف طولی میوه می‌شود.
در مجموع می‌توان این گونه بیان داشت که در ختان مرکبات به دمای بالا و نور زیاد احتیاج داشته و در یک محیط مناسب کاشت، جمع‌دمای موثر سالانه (دمای بیشتر از 10 درجه سانتی‌گراد) باید بین 5000-3000 درجه سانتی‌گراد باشد. میزان ابری بودن هوا کمتر از 40% برای تمام سال برای محصول مناسب است. درجه حرارت مهم‌ترین عامل محدود کننده کاشت مرکبات در جهان بوده و بهترین دمای مناسب برای رشد و توسعه درختان مرکبات 33-23 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. دمای مناسب برای توسعه برگ‌ها و ریشه، 35-25 درجه سانتی‌گراد بوده و شکوفه‌دهی مرکبات در دماهای 25-21 سانتی‌گراد به طور عادی انجام می‌گیرد.