پیشنهادهایی برای بهبود سمپاشی

1- اطلاعات آب منطقه خود را برای تصمیم گیری صحیح جهت استفاده یا لزوم تغییرکیفیت  آن بدست آورید.
2- آب باران  در تمام مناطق دارای مناسب ترین مقادیر pH و سختی میباشد. ذخیره آن در فصول تراکم بارش درون تانک و یا استخرهای بتنی یا خاکی با پوشش های مناسب (ژئوممبران، نایلون...) جهت استفاده در ساخت محلول آفتکش و کود میتواند راهکار مناسبی در برخی از مناطق کشاورزی باشد.
3- در صورت امکان، از آبهای  نرم با pH  کمی اسیدی برای سمپاشی استفاده نمایید.
4- محلول آفتکش را پس از آماده شدن مصرف کرده و آن را در تانک رها نکنید.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اثر باقی ماندن آفت کش در تانکر

5- آز آبهای کدر و با حرارت بالا استفاده نکنید.
6- قبل از هر کاری توضیحات و توصیههای روی برچسب آفتکش را بخوانید. در صورت درج کاربرد اصلاح کنندهها روی برچسب موارد ذیل رعایت شود. 

 هنگام استفاده از نرم کنندهها یا اصلاح کنندههای آب:
7-میزان توصیه شده و ترتیب اضافه کردن مواد را رعایت کنید.
8- برای کاربرد حشره کش ها، قارچ کش ها و اغلب علف کش ها pH آب با دامنه چهار تا شش مورد نیاز است.
9 – علفکشهای گروه  سولفونیل اوره  معمولا عملکرد مناسبی را در آب با pH، هفت تا هشت دارند. 
10- آفتکشهائی که کمی خاصیت اسیدی  دارند (مانند توفوردی و گلیفوزیت) به شرایط آب با سختی بالا حساستر هستند.

با کشتیار بهتر بکاریم: اثر کیفیت آب بر عملکرد آفت کش

11- برای پائین آوردن  اسیدیته آب میتوان از مواد بافری کننده استفاده نمود.  به عنوان مثال از اسید سولفوریک نیز میتوان برای پایین آوردن pH استفاده کرد.  اما اغلب علاوه بر خطرات ایمنی اگر دقت لازم نشود با  اندک  اسید اضافه، pH به صورت غیر قابل کنترل شده ای پائین می آید. 
12- از اسیدهای آلی میتوان جهت پائین آوردن pH  استفاده می شود، اما باید توجه نمود که اسیدهای آلی توانائی کاهش سختی آب را ندارند.
13- زمانی که سطح آهن بیش از 25 ppm است و  سختی آب بعلاوه آهن بیشتر از 400ppm  باشد، متناسب با ماده شیمیایی، به یک اصلاح کننده نیاز است.
14-سولفات آمونیم ترکیبی است که برای اصلاح سختی آب  موثر است، اما باید توجه نمود که pH آن در حد خنثی  و یا اندکی اسیدی است و اثر چندانی در اسیدیته آب و نیمه عمر آفت کش ندارد. از طرف دیگر میزان استفاده از آن در مقایسه با سایر عوامل کاهنده زیاد است.
15-در صورت استفاده از سولفات آمونیوم  برای  اصلاح سختی آب، بهتر است، ابتدا آب سخت به صورت جداگانه  با سولفات آمونیوم تیمار شود، سپس از  این آب  برای  تهیه  محلول سمی استفاده شود.

همچنین در کشتیار: بررسی سلامت کود در سامانه  3000646424

16- بهترین راه اصلاحpH  و سختی آب استفاده از تنظیمکنندههائی است که بر پایه اسید سولفوریک  ساخته شده اند ولی معایب آن را ندارند. این تنظیمکنندهها با  تبدیل  یونهای مثبت موجود در آب سخت (عمدتا یونهای کلسیم و منیزیم) به نمکهای غیر محلول یا کم محلولتر، به کاهش سختی آب کمک کرده و با توجه به پائین بودنpH خود منجر  به پایین آمدن pH آب نیز میشوند. 
17- زمانی که مقدار koc  (ضریب جذب مواد آلی) بیشتر از 800 است، مطمئن شوید که آب به   مقدار کافی شفاف و فاقد هر گونه ذرات جامد معلق در آن است. در این مواقع باید با روشی که قبلا گفته شد این مواد از آب خارج شوند.