روش تکثیر قلمه ای گل محمدی

گل محمدی را به طرق مختلف از جمله پاجوش, قلمه زدن, خوابانیدن و پیوند زدن می توان تکثیر نمود. در ایران برای ازدیاد گل محمدی از دو روش پاجوش و قلمه زدن استفاده می شود. گیاه مادر گل محمدی ۲۰ تا ۶۰ عدد پاجوش تولید می کند که از سال سوم و چهارم به بعد می توان از این پاجوش ها استفاده نمود. از ماه آبان تا اوایل اسفند پاجوشهای گل محمدی را در مکان مورد نظر به فواصل سه متری بر روی پشته هایی به فاصله چهار متر و در هر حفره دو تا سه عدد می کارند.

 

قلمه ای سخت در درجه اول و قلمه های نیمه سخت در درجه دوم بیشترین مقدار ریشه زایی در روش قلمه زدن گل محمدی را دارا هستند.

در این روش از قسمت های چوبی و در حال خواب که ضخامت یک مداد و طول ۲۰ سانتی متر را دارند انتخاب می کنند. بعد از حذف جوانه های انتهایی قلمه را در محلول ریشه زا فرو کنید و در عمق ۵/۷ تا ۱۰ سانتی متری گلدان یا زمین که به نسبیت ۵۰ / ۵۰ از خاک باغچه و ماسه شسته پر شده است بکارید.