یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

چگونگي پرورش درخت گردو

گردو درختي بزرگ وگسترده است و بيشتر از هر درخت ديگر به نور نياز دارد.گردو در سن بلوغ ميوه ميدهد.ودر قسمتهايي از درخت که نور بيشتري مي تابد از باردهي بهتري برخوردار است.ودر قسمتهاي داخلي که نور به آن نمي تابد گردوها ريز وکوچک ميشوند.درختان گردو بايد طوري کاشته شوند که فاصله بين آنها کمتر از ۱۰متر نباشد.چون اين درخت تاج بزرگي دارد بعد از چند سال که از رشد آن گذشت شاخه ها مزاحم همديگر ميشوند وشاخ وبرگشان در هم مي پيچد که باعث ريزش برگهاي درخت ميشود.مواردي مثل نوع نهال کيفيت خاک وهمين طور اقليم آب و هوايي محيط کشت براي اين درخت اهميت زيادي دارد.اصولا گردو در مناطق سرد و معتدل رشد خوبي دارد.کاشت درخت گردو وتکثر آن از طريق بذر گردو صورت ميگيرد.وبايد در دو سالگي به وسيله پيوند وصله اي پيوند زده شوند.تا حاصل باغ گردو يکدست شود.

با کشتیار بهتر بکاریم: خاک مناسب کاشت نهال گردو

بعد از آنکه گردو کاشته شدوشروع به رشد کرد.(به اندازه اي رسيد که بتوان آن را جابجا کرد )نهال گردورا با ريشه از خاک در آورده ودرچاله هاي عميق حفر شده در زميني که خاکش از نظر کود دهي آماده شده است کاشته ميشود.وبا خاک اطرافش را مي پوشانند.تا براي آبياري درخت مشکلي پيش نيايد.بهترين فصل کاشت درخت گردو اوايل بهار است .در کاشت درخت گردو بايد دقت کرد که درخت ۲۰-۳۰ سانتيمتر بالاتر از کف جوي کاشته شود.تا در آينده به بيماري آب سياه مبتلا نشود.در احداث باغهاي جديد بايد سعي کرد حتما از نهال پيوندي استفاده شود.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو