تبخیر در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی

از آنجایی که میزان تبخیر در نقاط مختلف کشور متفاوت است، بنابراین آب لازم برای جبران میزان تبخیر نیز متفاوت است. بدین ترتیب در نقاط معتدله مثل گیلان و مازندران آب لازم برای جبران تبخیر 2- 5/1 لیتر در ثانیه در واحد هکتار است، در صورتی که در خوزستان این میزان به 4 – 3 لیتر در ثانیه هم می رسد که باید در برآورد های تامین آب در نقاط مختلف به این مسئله توجه شود. شدت تبخیر نیز بستگی به شدت وزش باد، شدت تابش نور خورشید و دمای هوای منطقه دارد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم:  لایه بندی حرارتی استخر ماهیان گرم آبی

     بطور کلی اگر در منطقه معتدله آب تازه وارد استخر نکنیم، روزانه مقدار 17 – 13 میلی متر سطح آب استخر بخاطر تبخیر پایین خواهد رفت. البته این کاهش در ماه های خیلی گرم تیر، مرداد و شهریور اتفاق خواهد افتاد و در ماه های دیگر کمتر خواهد بود. این کمبود آب در صورت بارندگی (به نسبت میزان بارندگی) جبران می شود. در مناطق گرمسیری، سطح آب یک هکتار استخر، روزانه 34 – 26 میلی متر پایین تر می رود که باید با برقراری جریان آب تازه آن را جبران نمود.