کنه آکاراپيس وودی يا آکارين

عامل بيماری و مشخصات: کنه ای است به نام آکاراپيس وودی که در داخل مجاری تنفسی زنبور عسل زندگی میکند. اين انگل چشم نداشته و دارای چهار جفت پا است، بیرنگ بوده ولی بعضی مواقع به رنگ زرد متمايل به قهوه ای ديده میشود. اندازه آن در حدود ١/٠ ميلیمتر است. (در نتيجه بدون چشم مسلح قابل ديدن نيست) اين حشره در قسمت قدامی سينه در داخل مجاری تنفسی زنبوران بالغ و ملکه و زنبوران نر زندگی میکند و دارای خرطومی است که برای نيش زدن و مکيدن خون زنبور مناسب است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: علايم بيماری کنه آکارین در کندو

تمام دوره رشد کنه شامل تخم و پوره و کنه های کامل نر و ماده را همزمان میتوان در يک لوله تنفسی مشاهده کرد، کنه ها پس از جفتگيری از داخل لوله های تنفسی درآمده و به زنبوران ديگری منتقل میشوند.
آلودگی و طرز انتشار: جفتگيری کنه ماده بالغ و کنه های نر در داخل مجاری تنفسی صورت میگيرد و ممکن است چندين نسل از کنه در مجاری تنفسی يک زنبور توليد شود. سرانجام زنبور به خاطر مکش مداوم خون و صدمه ديدن و انسداد مجاری تنفسی دچار اختلال تنفسی شده و قدرت پرواز را از دست میدهد. عدم قدرت پرواز در نتيجه فلج شدن بالهای بزرگ است. اينگونه زنبوران دارای شکمی متورم بوده ومبتلا به اسهال هستند. اگر يکی ازاين زنبوران به بالا پرتاب شود، بدون اين که کوششی برای پرواز از خود نشان دهدبه زمين میافتد.