برداشت محصول به منظور تهيه كشمش

الف- برداشت محصول به منظور تهيه كشمش:
- برداشت محصول به منظور تهيه كشمش در منطقه از حدود بيستم شهريور به بعد و به عبارتي پس از رسيدن مقدار مواد جامد قابل حل آب ميوه به بيش از 21%    ( درجه بریکس)
- برداشت و جمع آوري مجزاي ارقام مختلف بعلت سرعت خشك شدن متفاوت و توليد كشمش يكنواخت
ب- تبديل ميوه به كشمش:
-  شستشوي ميوه هاي درون سبد با آب تميز یا تعویض سریعتر آب تیزابی
-  فرو بردن سبد ها در محلول (5/2 كيلو كربنات پتاسيم + يك ليتر روغن سبزه + 50 ليتر آب آشاميدني) براي مدت 10 ثانيه برای یک تن محصول
- استفاده از شبكه توري بارگاه هاي بهداشتي جهت خشك كردن ميوه

با کشتیار بهتر بکاریم: انبارداري ميوه تازه انگور

ج-  برداشت ميوه:
- خوشه هاي برداشت شده بايستي از لحاظ خصوصيات ظاهري مانند شكل، رنگ و آندازه در سطح عالی باشند.
- برداشت خوشه ها در ساعات خنك تر صبح و غروب بعلت شادابي بيشتر
-برداشت توسط قيچي يا چاقو جهت جلوگيري از ضربات و  ريزش حبه ها  
- حذف خوشه هاي كپك زده و آلوده و يا حذف حبه هاي معيوب و آلوده از خوشه ها
- خوشه هاي خيلي بزرگ را بوسيله قيچي به خوشه هاي كوچكتر تقسيم كرده تا در موقع فرو بردن در محلول تمام حبه ها آغشته شوند.
- چيدن خوشه هادر سبدهاي 15-10 كيلوگرمي ( ترجيعاٌ پلاستيكي)  جهت ممانعت از فشار خوشه ها بر روي هم و حمل راحت به بارگاه
- قراردادن محصول برداشت شده را در سايه و خارج از نور مستقيم خورشيد
- محصول برداشت شده در زمانهاي مختلف را بعلت داشتن رطوبت متفاوت روي هم قرار ندهيد و بطور مجزا خشك كنيد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تعیین زمان آبياري باغات انگور

- كشمش‌ حاصل از برداشت‌هاي قبل از رسیدن کامل بعلت داشتن مواد جامد محلول كم، ترش مزه، چروكيده، لاغر، تيره رنگ و سفت مي شود.
- برداشت‌هاي ديرهنگام با خطر بارندگي، باد، تگرگ و سرمازدگي مواجه مي‌باشند،كه اين عوامل موجب ريزش، ترك خوردن و چروكيده شدن حبه‌ها و رنگ نامطلوب در ميوه و در نهايت سبب كاهش كيفيت و عملكرد كشمش مي‌گردد. رعایت نکات بهداشتی سبب کاهش آلودگی به آفلاتوکسین میشود
د-  جمع آوري كشمش:
- جمع آوري كشمش ها ی خشك شده زماني كه بين 14-12 درصد رطوبت دارند
-دانه كشمش را بين دو دست فشار دهيد اگر شيره اي خارج نشد كشمش در حد لازم حشك شده است.
- ارقام مختلف را بطور جداگانه برداشت كنيد

با کشتیار بهتر بکاریم: توصیه های فنی کشاورزی

ه- ضد عفوني :    
-  ضدعفوني انبار با سموم مناسب جهت مبارزه با حمله آفات و آمراض
- کشمش ها را در کیسه های 25-30 کیلوگرمی و با رطوبت 14% نگهداری کنید
- بسته بندي در جعبه هاي مقوايي با سطح داخلي مومي يا جعبه هاي پلاستيكي كوچك با ظرفيت حداكثر 25 كيلو گرم
ز- نگهداري كشمش:
- حداکثر 5 کیسه روی هم قرار داده شود و در زیر کیسه ها نیز از پالت چوبی استفاده گردد.
- نگهداري در انبارهاي خشك، روشن با كف سيماني  و داراي تهويه در دماي كمتر از 8 درجه سانتي گراد و رطوبت   45- 55 درصد
- خودداري از جمع آوري قسمت هاي چوبي، مواد زائد خارجي و غيره با كشمش. حتما كشمش را در داخل جعبه بريزید و از روي هم ريختن آنها و يا گوني كردن آنها پرهيز نماييد.
- از تراكم بيش از حد كشمش ها در جعبه خودداري كنيد.

اطلاعات مفید در کشتیار: توصیه های هواشناسی کشاورزی

ح-بسته بندي
- دم گيري و جداسازي كشمش های وازده قبل از بسته بندي
ط- نگهداري كشمش:
- بيش از 70 سانتي متر كشمش ها روي هم انبار نشوند.
- از انبارهاي مقاوم در برابر حشرات، آفات و جوندگان استفاده شود.
-  خودداري از نگهداري كشمش ها بصورت فله به جهت جلوگيري از لهيدگي و آلودگي
خشك شدن بيش از حد سبب كاهش كيفيت و تقليل وزن مي گردد