مراحل کاشت و تولید محصول انار

الف) انتخاب زمین
نخستین اقدام جهت تولید محصول انتخاب زمین می باشد. در انتخاب زمین باید مواردی همچون عمق خاک، شیب زمین، روش کاشت، بافت و ساختمان خاک، فاصله کاشت و جهت آن مورد توجه قرار گیرد. انار در خاکهای شنی رسی دارای عمق و تهویه مناسب به خوبی قادر به رشد می باشد. به منظور تقویت زمین، مصرف کود حیوانی توصیه می گردد که موجب تهویه خاک نیز می گردد. اگر زمین مسطح نباشد و روش آبیاری نشتی باشد، می بایست نهالها را برروی خطوط تراز با شیب حداکثر 1 تا 2 درصد کشت نمود.
استفاده از زیر شکن قبل از کاشت و عمق یک متری در یکنواختی باغات انار و پایایی درخت بسیار مفید و توصیه می گردد.
***آنچه که در اکثر قریب به اتفاق منابع نادیده گرفته شده است، جانمایی مناسب زمین احداث باغ انار از دیدگاه هواشناسی کشاورزی می باشد. بطور کلی بعلت آسیب پذيری درختان انار در اکثر مناطق استان به سرماهای زمستانه زیر 15 درجه سانتیگراد، جانمایی باغهای انار می بایست در مناطقی انجام شود که احتمال وقوع سرماهای زمستانه زیر 15 درجه سانتیگراد وجود نداشته باشد. بر اساس نظرات کاربران تهک انار، یکی از مهمترین عوامل خسارت زای انار، سرماهای زمستانه زیر 15 درجه سانتیگراد است و بعلت آنکه عموماً چنين شرایطی در اثر یخبندانهای جبهه ای ایجاد می گردد، استفاده از روشهای غیر فعال مبارزه با یخبندان نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. یکی از روشهای مهم مبارزه با یخبندان و سرمازدگی، تعیین مکان مناسب باغ می باشد که می بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

ب) نقشه باغ و جهت کشت
جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی در مناطق با آفتاب سوزان و شدت تابش زیاد  و ساعات آفتابی طولانی ،  بویژه در ماههای گرم سال، نکات ذیل توصیه می گردد:
کاهش فاصله کاشت، جهت کاشت شمالی-جنوبی، انجام هرس بصورتی که میوه ها در بخش سایه انداز گیاه قرار گیرد. هنگام پیاده نمودن نقشه باغ می بایست به زیبایی باغ، یکنواختی کشت، امکان استفاده از ماشین آلات، نحوه مبارزه با علفهای هرز، تغذیه، آبیاری و کلیه مسائل داشت و برداشت توجه نمود. بهترین فاصله کشت 3×4 متر یا 5/2×4 متر با جهت شمالی-جنوبی توصیه می گردد. برای ارقام با رشد رویشی زیاد فاصله کاشت 4×4 نیز توصیه می گردد.
عمیق تر بودن چاله کاشت باعث پایایی درخت، نفوذ ریشه در عمق، مقاومت به خشکی و کم آبی، باد شدید، استفاده بهتر از مواد غذایی خاک و توسعه مناسب تر ریشه می گردد.
ج)ازدیاد درخت انار
انار به وسیله بذر، خوابانیدن شاخه و قلمه، پاجوش و پیوند قابل تکثیر می باشد. بهترین و آسان ترین روش ازدیاد انار ازدیاد با قلمه می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل رشد پسته و محدودیتها و حساسیت های آب و هوایی

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار