عسلک ياعسل برگ، محصول جانبی زنبور

عسلک را زنبور از شيره های شيرين که بعضی اوقات روی برگهای درختان ديده میشود و حالت چسبندگی به برگها میدهد، جمع میکند. در پشت برگها عامل اصلی ايجادکننده آن شته های مخصوص مکنده ای هستند که معمولا زندگی و توليدمثل کرده و برای تغذيه شيره گياهی را از راه رگبرگها به کمک خرطومشان میمکند. اين نوع شته ها قادر به جذب يک عده از موادقندی موجود در شيره گياهی نبوده و آنها را به خارج و روی برگها دفع میکنند. اين مواد قندی که شته ها دفع کرده اند، به وسيله زنبور عسل جذب و تصفيه و ضدعفونی شده در داخل شانها به صورت عسلک که مزه ا ش با عسل فرق میکند، ذخيره میشود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: اصول مهم در نگهداری عسل

لازم به تذکر است عسل وعسلک موادی هستند که در آنها هيچ نوع ميکروب يا ويروس و يا قارچی نمیتواند زندگی کند. گياهانی که بيش از سايرين عسلک توليدمیکنند،عبارتنداز: بيد، تبريزی، زيرفون، نارون، درختهـای ميوه، گيلاس، آلبالو، آلـو، گوجه و ... بيشتـر سوزنی برگان.


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری