بهداشت و تهویه مناسب تلنبار کرم ابریشم

تهویه

ارتفاع کف تلمبارها از سطح  زمین با بیش از دو متر علاوه بر دوری از شرایط رطوبتی سطح زمین سبب برخورداری از تهویه مناسب هوا می گردد ، لذا تهویه مناسب با ایجاد  دریچه های تهویه هوا ازاهمیت بسیاری  برخوردار می باشد همچنین به دلیل فعالیت  زیستی کرمها شرایط دمائی این محیط با فضای خارجی تفاوت فاحشی داشته و در روزهای گرم تحمل این شرایط  بسیار مشکل می باشد که توصیه میگردد  در این شرایط  دریچه های تهویه بازتا جریان هوا برقرار گردد.

 آهک پاشی و ضد عفونی

با مشاهده علائم خواب کامل کرمها ، بستر پرورش باید آهک پاشی گردد. که توصیه می شود این عملیات در روزهای آفتابی صورت گیرد. اهداف مورد نظر از این عملیات عبارتند از: ۱- کاهش رطوبت بستر ۲- خشک شدن برگ های باقیمانده در بستر ۳- کاهش فعالیت عوامل بیماری زا. (در روزهای بارانی به دلیل وجود رطوبت زیاد در هوا وحساسیت آهک به رطوبت انجام عملیات ممکن است با مشکل مواجه گردد)
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کرم ابریشم و مدیریت توتستان