نژاد زنبور عسل قفقازی

اين نژاد ازقفقاز مرکزی است و رنگ بدن آن تيره تر از نژادکارنيولان است و دارای خرطوم ً نسبتا طويلی بوده، زنبورهای اين نژاد آرام، قدرت توليد مثل نسبتا زياد، و قدرت بچه دهی آن نسبتا ضعيف است، به علت دارا بودن خصوصيات جالب توجه از نظرزنبورداری در اصلاح نژاد و دو رگ گيری اهميت بسيار دارد.

این زنبوران دارای رنگ خاکستری بوده و قدرت پروازی و گرده افشانی بیشتری نیز دارد  شهد خوبی از گیاهان مخصوصا شبدر و یونجه که دیگر زنبوران از جمع آوری آن بدلیل خرطوم کوتاه عاجز هستند جمع آوری می نمایند کاملا آرام و بی آزار هسند  مقاومت بیشتر در مقابل  آفات همچون کنه واروا را دارند  همچنین دارای زهر بیشتری نیز هستند که برای استحصال زهر بسیار مناسب میباشند  

با کشتیار بیشتر بدانیم: نژاد زنبور عسل سیاه (تیره)

از این رو بعلت سازگار بودن با آب و هوای مناطق ما مخصوصا آذربایجان و به لحاظ سود آوری و تولید محصول بیشتر و زمستانگذرانی عالی و همچنین استارت بهار ه خوب و جمع آوری عسل بیشتر به لحاظ داشتن خرطوم بلند  برای مناطق سردسیر و معتدل توصیه میشود .
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری