انواع پرواربندی دام سبک

1-پروار بندی بره های شیری

2- پروار بندی به روش مرتع

3- پرواربندی بره های جوان : (معمولترین روش پرواربندی در ایران همین روش است)

4- پروار بندی گوسفندان پیر
 

سایر مطالب مفید دز کشتیار: نکات قابل توجه در پروار بندی


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری